Pojednostavljena isplata dječjeg doplatka

Pojednostavljena isplata dječjeg doplatka

Početkom kolovoza ove godine Vlada Republike Hrvatske je uputila u zakonsku proceduru izmjene Zakona o doplatku za djecu, kojim će se omogućiti, isplata doplatka za djecu na temelju rješenja iz prethodno provedenoga upravnoga postupka u svim slučajevima u kojima nije došlo do izmjene uvjeta odnosno visine iznosa doplatka. Novo rješenje bi se donosilo samo u slučajevima kada se za tekuću godinu pravo ukida i kada se smanjuje ili povećava visina doplatka za djecu.

Naime, posebnost u provedbi Zakona o doplatku za djecu je u činjenici da je pravo na doplatak za djecu pravo koje se priznaje i utvrđuje za svaku godinu. Postupak donošenja rješenja u kojem se svake godine korisnicima doplatka za djecu utvrđuje dohodovni cenzus te zakonski uvjeti postojanja prebivališta, redovitog školovanja djece, zdravstvenog stanja djeteta i druge zakonske pretpostavke. U tom postupku se na temelju prikupljenih podataka utvrđuje cenzusna grupa u koju se razvrstava korisnik te se ovisno o utvrđenom određuje visina iznosa doplatka za svako dijete pojedinačno i ukupno. I dohodovni cenzus i iznosi doplatka za djecu utvrđuju se u postotku od proračunske osnovice koja se određuje od 1. siječnja svake godine na osnovi odredaba Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske. Zbog nemogućnosti utvrđivanja dohotka prije ožujka (rok za podnošenje poreznih prijava je zadnji dan u veljači) određen je rok za podnošenje novih dokaza do 1. ožujka tekuće godine.

Prema novom Zakonu, ukoliko je tijekom godine došlo do izmjena uvjeta temeljem kojih je korisnik prava na dječji doplatak ostvario to pravo Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će moći ukinuti rješenje, sukladno kojem korisnik gubi to pravo.

Prema tome, svaki korisnik prava na dječji doplatak će morati nadležnoj jedinici Zavoda podnijeti dokaze o ukupnom dohotku kućanstva za prethodnu godinu do 1. ožujka tekuće godine. U slučaju da nije došlo do promjene utvrđene visine doplatka, odnosno do izmjene činjeničnog stanja, dječji doplatak će se nastaviti isplaćivati prema ranijem rješenju i neće se donositi novo. U slučajevima u kojima se iznos doplatka smanjuje ili povećava, odnosno u kojima dolazi do promjene činjeničnog stanja, Zavod će i nadalje donositi nova rješenja.