Povjereništvo o izborima za predstavnika radnika i kolektivnim pregovorima

Povjereništvo o izborima za predstavnika radnika i kolektivnim pregovorima

Kako bi raspravili aktualna pitanja u sindikalnoj podružnici Agencija za komercijalnu djelatnost dana 6. listopada 2021. godine sastalo se sindikalno povjereništvo na kojem je sudjelovao i predsjednik Sindikata Darije Hanzalek, te voditeljica kolektivnog pregovaranja Marina Kasunić Peris.

Na sastanku se razgovaralo o provođenju izbora za predstavnika radnika u Nadzornom odboru poslodavca te povjerenicima radnika za zaštitu na radu, kao i o predstojećim kolektivnim pregovorima za novi Kolektivni ugovor.

Naime, iako je Sindikat u proteklih nekoliko mjeseci tražio poslodavca dogovor o održavanju skupa radnika, kao formalne pretpostavke za početak postupka provođenja izbora za spomenuta dva predstavnika radnika, pozivajući se na nemogućnost održavanja navedenoga skupa radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika zbog COVID-19, poslodavac još nije odobrio termin i mjesto skupa radnika. Na inzistiranje Sindikata za nalaskom rješenja, poslodavac je ipak upravo za vrijeme gornjeg sastanka predložio održavanje zajedničkog sastanka sa Sindikatom radi postizanja dogovora oko provođenja izbora, pa se očekuje pozitivan pomak.

Nadalje, s obzirom da važeći Kolektivni ugovor u AKD-u istječe 31. prosinca ove godine, sindikalno povjereništvo je ujedno raspravljalo o sadržaju i tijeku predstojećih kolektivnih pregovora s ciljem pravovremenog uključivanja radnika u taj proces i jasnijeg definiranja zahtjeva prema poslodavcu.

Nakon rasprave zaključeno je da će Sindikat grafičara i medija tijekom narednih dana prema članovima Sindikata i svim radnicima u AKD-u dostaviti upitnik temeljem kojeg će se prikupiti mišljenja radnika oko ključnih zahtjeva koje će Sindikat grafičara i medija uputiti prema poslodavcu kad započnu kolektivni pregovori.

Stoga pozivamo sve radnike AKD-a da se priključe anketiranju i popune upitnik te na taj način sudjeluju u definiranju zahtjeva prema poslodavcu, jer će novi Kolektivni ugovor za predstojeće razdoblje definirati razinu prava radnika u AKD-u.