Pravo na dnevnicu

Pravo na dnevnicu

Pravo na dnevnicu radnika za obavljanje službenog puta nije zakonska kategorija pa prema tome isplata dnevnice radniku nije zakonska obveza poslodavca. Međutim, poslodavac je obvezan isplaćivati dnevnicu ako je to pravo ugovoreno Kolektivnim ugovorom ili Ugovorom o radu ili određeno Pravilnikom o radu. Pravilnik o porezu na dohodak odredbom propisuje najviši neoporezivi iznos od 170,00 kn dnevnice za putovanje u zemlji koje traje dulje od 12 sati. Za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8 sati, a manje od 12 sati, najviši neoporezivi dio iznosi 85,00 kuna. Također, sukladno Pravilniku za službena putovanja u inozemstvo, radnici imaju pravo na dnevnice u iznosu i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (naravno, pod uvjetom da to obvezuje i poslodavca).

Inače, dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu su naknada za pokriće troškova prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.