Pristupanje Sindikata radnika Odašiljača i veza – Zajedno gradimo jači sindikat

Pristupanje Sindikata radnika Odašiljača i veza – Zajedno gradimo jači sindikat

Sindikat radnika Odašiljača i veza pridružio se Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, odlukom izabranih delegata na 12. skupštini Sindikata radnika Odašiljača i veza održanoj 27. 2. 2015. godine. Ova odluka rezultat je višemjesečnih razgovora o zajedničkom povezivanju i pristupanju, s dugoročnom idejom gradnje sindikata koji će okupljati sve radnike u djelatnostima medija i komunikacija. Ovime je u članstvo našeg sindikata i formalno pristupilo dvije stotine članova zaposlenih u Odašiljačima i vezama d.o.o., članova koji su mnogobrojnom suradnjom bili povezani s našim sindikatom, a ta veza danas je još jača.

Članovi Sindikata radnika Odašiljača i veza, suočeni sa sve većim pritiscima na prava radnika i na same sindikate, prepoznali su dugogodišnje prijateljstvo, pomoć i prije svega kompetentnost i predanost sindikalnom radu stručnih službi Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Zbog novih propisa o materijalno-financijskom poslovanju te zbog sve veće potrebe za radno-pravnom zaštitom i podrškom, pozicija malih sindikata postaje neodrživa. Bez stručnih službi nemoguće je pratiti izmjene propisa koji se odnose na rad sindikata, niti je realno očekivati bilo koji vid radno-pravne zaštite, a velik problem predstavlja i informiranje članova te školovanje aktivnih članova sindikata za sindikalni rad.

Pridruživanjem Sindikata radnika Odašiljača i veza Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, uvelike se olakšava sindikalni rad i položaj svih članova Sindikata radnika Odašiljača i veza. Omogućuje se školovanje za sindikalne povjerenike, radnička vijeća, povjerenike za zaštitu na radu, informiranje članstva, radno-pravna zaštita, pravni savjeti, potpuna podrška u materijalno-financijskom poslovanju, podrška u kolektivnom pregovaranju, stabilniji i transparentni rad jasno uređenim pravilnicima i statutom, veća otpornost na pritiske poslodavca samim time što predsjednik sindikata nije zaposlenik poslodavca, a sve to uz potpuno zadržavanje samostalnosti u odlučivanju o unutarnjim pitanjima podružnice. Valja istaknuti da stručne službe daju podršku u rješavanju problema, a identificiranje i rješavanje problema najviše ovise o vodstvu same podružnice te o svim njenim članovima.

Imajući u vidu transformaciju grafičko-nakladničke djelatnosti te razvoj ostalih medija, i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske se otvara i teži svojem daljnjem razvoju, tako da se ovo pristupanje može gledati kao prvi korak u želji stvaranja jedinstvenog sindikata radnika svih medijskih i komunikacijskih djelatnosti, stvaranju jačeg sindikata, okrupnjavanju sindikalne scene, a sve to u dugoročnu korist svih naših članova.

Sindikat, odnosno njegova podružnica jaka je koliko su njeni članovi složni i solidarni. Svi mi zajedno moramo graditi jači i bolji sindikat, i mi u podružnici Odašiljači i veze, i svi članovi u drugim podružnicama, a to možemo samo uz međusobno poštovanje i podržavanje. To znači da ne postoje izolirani problemi radnika odjela tehnike, računovodstva, odjela nabave, objekata, regija itd. Svi ti problemi su problemi svih nas i, ako podržimo jedni druge, lakše ćemo ih riješiti. Sve počinje od nas samih i na svima nama je da gradimo jači sindikat.

Svaki član sindikata može pridonijeti njegovom radu, ne moraju svi obnašati dužnosti u tijelima sindikata. Ako svaki član samo malo pridonese radu, ukupno je to velik doprinos radu sindikata. Zato vas pozivam sve, gradimo sindikat zajedno. Sami odlučite koliko možete pridonijeti. Možete dežurati uz glasačke kutije, možete raditi u Nadzornom odboru, možete biti delegat na skupštini… Nije važno što i koliko pridonesete, važno je da pridonesete. 


Bruno Margitić