Probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad

Probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad

Probni rad

Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad koji ne smije trajati duže od šest mjeseci. U praksi se ustalilo pravilo da se probni rad najčešće određuje ovisno o složenosti poslova, od tri mjeseca za poslove najniže složenosti, pa do šest mjeseci za one najviše složenosti. Za vrijeme trajanja probnog rada poslodavac ima mogućnost provjeriti radnikove stručne sposobnosti te procijeniti odgovara li zahtjevima konkretnog radnog mjesta. Poslodavci često u tu svrhu koriste ugovor o radu na određeno vrijeme, te ako radnik ne zadovolji očekivanjima, poslodavac mu takav ugovor ne produžuje. Imajući u vidu kako su razlozi za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme ograničeni, ispravnije rješenje je radniku odmah ponuditi ugovor na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada. Za vrijeme trajanja probnog rada poslodavac ima mogućnost procijeniti ispunjava li radnik uvjete za obavljanje poslova njegova radnog mjesta.

Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu. Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje sedam dana.

Obrazovanje i osposobljavanje za rad

Jednako kao što je poslodavac dužan radniku omogućiti, u skladu s mogućnostima i potrebama rada, školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, tako je i radnik dužan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, školovati se, obrazovati, osposobljavati i usavršavati za rad. Posebno je ta dužnost poslodavca naglašena prilikom promjene ili uvođenja novog načina ili organizacije rada.

Važno!

Ako to nije posebno ugovoreno između radnika i poslodavca, radnik nije dužan ostati raditi kod poslodavca onoliko vremena koliko je trajalo obrazovanje i osposobljavanje na koje ga je uputio poslodavac!

Pripravnik

Osobu koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala, poslodavac može zaposliti kao pripravnika. Pripravnik se osposobljava za samostalan rad u zanimanju za koje se školovao, a ugovor o radu pripravnika se može sklopiti na određeno vrijeme. U pravilu se ugovor o radu pripravnika sklapa na godinu dana, koliko i traje njegovo osposobljavanje. Plaća pripravnika je gotovo uvijek niža od plaće koja je propisana za to radno mjesto, u pravilu iznosi 70-90% plaće radnog mjesta za koje se pripravnik osposobljava.

Način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad mora biti propisan pravilnikom o radu ili određen ugovorom o radu. Nakon što završi pripravnički staž, pripravnik polaže stručni ispit ako je to propisano zakonom ili drugim propisom, ugovoreno kolektivnim ugovorom ili uređeno pravilnikom o radu.