Produžen Kolektivni ugovor

Produžen Kolektivni ugovor
S obzirom na to da je 31. listopada 2017. godine istekao rok važenja Kolektivnog ugovora za radnike u Zrinskom d.d., koji je potpisan 28. kolovoza 2017. godine, u skladu s dosadašnjom praksom sklopljen je novi Kolektivni ugovor, koji je kao i prethodni, sklopljen na razdoblje od dva mjeseca. 
Imajući u vidu poslovne rezultate poslodavca u Zrinskom d.d. i ovaj put je postignut dogovor pregovaračkog odbora sindikata i poslodavca o produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora do 1. siječnja 2018. godine. Time su se stranke obvezale zadržati razinu prava radnika, koju su radnici imali prema važećem Kolektivnom ugovoru. 
Istekom roka važenja Kolektivnog ugovora bit će potrebno dogovoriti novi Kolektivni ugovor.
Kolektivni ugovor kao i Dodatak Kolektivnom ugovoru su sa sindikalne strane potpisali predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i sindikalni povjerenik Dubravko Keresteš, a sa strane poslodavca direktorica Mirjana Ovčar.