Radin Print – Uskoro početak kolektivnih pregovora za kolektivni ugovor

Radin Print – Uskoro početak kolektivnih pregovora za kolektivni ugovor
Na inicijativu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske 27. ožujka 2019. godine u Radin Printu d.o.o. Sveta Nedjelja s poslodavcem je održan inicijalni sastanak u vezi početka kolektivnih pregovora za kolektivni ugovor kod tog poslodavca.
Dalibor Pinjuh je ispred poslodavca naglasio da je poslodavac otvoren prema mogućnosti početka kolektivnih pregovora imajući u vidu mogućnosti fleksibilnijeg uređenja određenih pitanja kroz kolektivni ugovor, a koja mogu svakako pridonijeti boljoj organizaciji i poslovanju poslodavca. 
Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske ukazao je poslodavcu na prednosti koje sa sobom nosi sklapanje kolektivnog ugovora, kako u odnosu na radnike tako i u odnosu na poslodavce.
Obje strane su se suglasile kako postoji želja da se suradnja poslodavca i Sindikata intenzivira kroz početak kolektivnih pregovora u nadi da će pregovori biti uspješno okončani sklapanjem kolektivnog ugovora kojim će se urediti prava radnika u Radin Printu d.o.o. 
Sindikat i poslodavac su se dogovorili da će, do ispunjenja određenih formalnih pretpostavki za početak kolektivnih pregovora, u međuvremenu razmijeniti određene stavove i prijedloge o strukturi i sadržaju mogućeg kolektivnog ugovora.