Raste broj nezakonitosti u odnosu na zapošljavanje maloljetnika

Raste broj nezakonitosti u odnosu na zapošljavanje maloljetnika

Polovicom studenog ove godine Državni inspektorat je podnio Vladi RH redovno Izvješće o poduzetim aktivnostima u svezi nezakonitog rada i zapošljavanja maloljetnika (za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2011. godine).

U navedenom razdoblju inspektori rada su, od ukupnog broja provedenih inspekcijskih nadzora, u 34 nadzora utvrdili nezakonitosti vezane uz rad i zapošljavanje maloljetnika, i to u 23 inspekcijska nadzora iz područja radnih odnosa, i 11 inspekcijskih nadzora iz područja zaštite na radu. U navedenim nadzorima utvrđeno je ukupno 62 povrede prekršajno sankcioniranih odredaba zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, temeljem kojih je nadležnim prekršajnim sudovima podneseno ukupno 33 optužna prijedloga.

U području radnih odnosa inspekcijski nadzori obavljeni su kod poslodavaca koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, pekarstva, trgovine, graditeljstva, turizma i poljoprivrede, a maloljetnici, njih ukupno 25, u odnosu na koje su utvrđena nezakonita postupanja poslodavaca, radili su na poslovima konobara, kuhara, pomoćnog pekara, pomoćnim poslovima u graditeljstvu itd.

U nadzorima inspektori su utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinjene sljedeće nezakonitosti: zapošljavanje maloljetnika bez pisanog odobrenja njihovih zakonskih zastupnika; uskrata prava korištenja dnevnog odmora na način i pod uvjetima propisanima Zakonom o radu; uskrata prava maloljetniku na tjedni odmor; ne-vođenje evidencija o radnicima i o radnom vremenu, neuručivanje pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu; zapošljavanje na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj; te povrede uz radno vrijeme i prekovremeni rad.

Osim podnošenja optužnih prijedloga protiv poslodavaca i odgovornih osoba poslodavaca zbog utvrđenih nezakonitosti, inspektori rada su u slučajevima nezakonitog rada maloljetnika bez prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, te nezakonitog prekovremenog i noćnog rada maloljetnika, rješenjem zabranili poslodavcima nezakoniti rad maloljetnika. Kada je riječ o nezakonitom zapošljavanju maloljetnika s kojima poslodavci nisu sklopili ugovor o radu u pisanom obliku niti im uručili pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada, odnosno koje poslodavci nisu prijavili na mirovinsko i zdravstveno osiguranje s prvim danom početka rada, inspektori su u šest slučaja usmenim rješenjem u zapisniku poslodavcima zabranili obavljanje djelatnosti, a najkraće u trajanju od 30 dana.

Zaključno u svom Izvješću Državni inspektorat ocjenjuje da je u promatranom razdoblju, a u usporedbi s ranijim razdobljima, zabilježen veći broj nezakonitosti koje su počinili poslodavci vezanih uz rad i zapošljavanje maloljetnika.