Razgovori s Hrvatskom poštom o prilagodbi radnika preuzetih iz Tiska

Razgovori s Hrvatskom poštom o prilagodbi radnika preuzetih iz Tiska

S 1. travnjem 2021. Tisak plus d.o.o. je prenio pogon Kurirskih usluga prema Hrvatskoj pošti d.d. Zajedno s prijenosom pogona u Hrvatsku poštu preneseni su i ugovori o radu radnika koji su bili zaposleni u pogonu Kurirskih usluga Tisak plus. Radnici su zadržali sva prava iz radnog odnosa stečena do prijenosa pogona i ugovora o radu na Hrvatsku poštu, prenesen im je stečeni radni staž koji teče dalje bez prekida i kod novog poslodavca, te se na njih nastavlja primjenjivati Kolektivni ugovor Tisak plus najduže godinu dana.

Imajući u vidu da se pogon i posao Kurirskih usluga još treba u potpunosti uklopiti u poslovanje i organizaciju Hrvatske pošte, 30. lipnja 2021. održan je drugi sastanak predstavnika Sindikata grafičara i medija s predstavnicima novog poslodavca Hrvatske pošte, na kojem su prisustvovali i predstavnici Sindikata Novine.

Prvo je pitanje primjene Kolektivnog ugovora Hrvatske pošte ili Tiska kroz idućih godinu dana, tim više što su pojedina prava različita, pa tako neka povoljnija u jednom, a neka u drugom kolektivnom ugovoru. U raspravi je razjašnjeno da će poslodavac do 31. ožujka iduće godine na ove radnike prvenstveno primjenjivati Kolektivni ugovor Tiska. Radnicima koji imaju prenesene ugovore o radu s vremenom će se u više ciklusa nuditi novi ugovori o radu s Hrvatskom poštom, te će kako oni potpisuju nove ugovore postupno radnici prelaziti u režim primjene Kolektivnog ugovora Hrvatska pošta. Kriterij tempa i ponude novih ugovora o radu biti će razina uspješnosti radnikovog uklapanja u novi kolektiv, znanje linija dostave i organizacije, odnosno sposobnost izvršenja svih radnih zadataka. Naravno, istekom godinu dana od dana prijenosa, na sve radnike primjenjivati će se Kolektivni ugovor Hrvatske pošte, bez obzira bude li i onih koji još nisu potpisali nove ugovore o radu.

Drugo pitanje jest reguliranje statusa koordinatora dostave. Činjenica je da su koordinatori dobili dodatne zadatke, ali poslodavac ističe i da su u velikom sustavu oterećeni dijela posla posebice s područja održavanja. Uz harmonizaciju radnih zadataka i opsega posla, svakako treba riješiti pitanje radnog vremena i dostupnosti odnosno pripravnosti koordinatora. Uz radno vrijeme prve smjene, koordinatori su gotovo konstantno dostupni, što znači da svakako treba odgovoriti na pitanje njihove pripravnosti, čestog dodatnog odnosno prekovremenog rada kada rješavaju izvanredne zadatke, te osiguranja perioda kada mogu biti u potpunosti nedostupni odnosno na pravom odmoru. Rješenja radnog vremena i pripravnosti potražiti će se kroz organizacijske prilagodbe i važeće akte poslodavca.

Kroz razgovore je pojašnjena organizacijska hijerarhija, prema kojoj dostavljači sve svoje upite, probleme i zahtjeve vezane uz rad i njegovu organizaciju prijavljuju svojim koordinatorima, a oni ako mogu direktno rješavaju iste ili ih upućuju svojim nadređenima.

Naši članovi koji imaju pitanja slobodno se mogu obratiti sindikalnoj povjerenici Nini Kuzmić, te svakako i u stručne službe Sindikata prema kontaktima koji su im dostavljeni.