Seminar podružnice Tisak – Nastojati unaprjeđivati uvjete rada na svim područjima  

Seminar podružnice Tisak – Nastojati unaprjeđivati uvjete rada na svim područjima  

Seminar za 30-tak predstavnika radnika i aktivista Sindikata grafičara i medija u podružnici Tisak plus, održan je u Mariji Bistrici, 15.-17. listopada 2021., uz vođenje glavne sindikalne povjerenice Milene Amidžić, voditeljice kolektivnog pregovaranja Marine Kasunić Peris i predsjednika Sindikata Darija Hanzaleka.

Stabilizirana pozicija društva

Prvi dio seminara činili su razgovori o Poslovanju organizaciji i perspektivama Tiska plus d.o.o. s osvrtom na prava radnika, a svoja izlaganja pružili su Tomislav Bagić, predsjednik uprave Tiska plus d.o.o., Ivo Lovrić član uprave, Sanda Vuković rukovoditeljica službe ljudskih potencijala, Ivan Mudrinić direktor Sektora maloprodaje i Vanja Spajić direktor Sektora logistike.

Predsjednik uprave Tomislav Bagić, osvrnuo se na posljednje razdoblje, konstatirajući da je pozicija Tiska plus kao kompanije bolja nego što je bila prije tri godine u vrijeme izvanredne uprave nad Agrokorom. Danas Tisak plus ima stabilnu poziciju kao cjelovita kompanija i svoje mjesto u Fortenova grupi. Naravno svaki vlasnik ima interes da njegova kompanija posluje pozitivno i s dobiti, te to radnici moraju imati u vidu. Tiskovine koje su desetljećima bile glavna, pouzdana i vrlo profitabilna roba Tiska nažalost su i dalje u konstantnom padu, a što je opći trend kojeg se ne može samostalno zaustaviti. Također, neki drugi uvriježeni artikli daju sve manje promete ili se na njima više ne ostvaruju tako dobre marže. Stoga Tisak svoju budućnost vidi u prilagodbi svoje ponude s novim proizvodima, poglavito u stalnom razvoju dodatnih usluga.

Kako do zadovoljnijih radnika

U razgovoru predstavnici radnika, su iskazali svjesnost da se radnici trebaju prilagoditi novim vremenima, ali i stav da se dodatni napori i znanja trebaju primjereno valorizirati, jer će dugoročno kompanija teško održati željeni nivo rada bez sposobnih i motiviranih radnika.

Vezano uz pregovore o Dodatku kolektivnog ugovora i ranije postavljene zahtjeve našeg Sindikata, poslodavac je potvrdio da razmatra modalitete naknade za nošenje utrška, kao i da ima u vidu povećanje minimalne plaće koje će slijediti nagodinu.

Predstavnici radnika upozorili su poslodavca da činjenica da dugi niz godina nije povećavana osnovica za obračun plaće ima za posljedicu da sve veći broj radnika upada u uravnilovku u kojoj su im plaće bez obzira na složenost poslova gotovo jednake. Ovo je demotivirajuće za radnike na poslovima koji se ne mogu nazvati jednostavnima, nego su štoviše ključni za poslovanje. Vrlo niska osnovica za obračun plaće dovodi i do toga da dodatak za minuli rad sve većem broju radnika nema značenje, jer također biva apsorbiran u okviru doplate do minimalne plaće.

Poslodavac je svjestan ovih problema, no nažalost ne vidi puno prostora za značajnije promjene s obzirom na (ne)raspoloživost dodatnih sredstava. Vidjeti ćemo što će donijeti pregovori.

Rješavanje aktualnih problema

U razgovoru o trenutno aktualnim pitanjima u radu, predstavnici radnika istaknuli su problem prevelikih količina robe na kioske odjednom, posebice u sezoni i krajem mjeseca, kada mnoga jača prodajna mjesta bivaju zatrpana novom robom te je prodavačima otežano raditi, što zbog skučenog prostora, što zbog previše intenzivne aktivnosti oko zaprimanja robe na uštrb posluživanja kupaca. Predstavnici poslodavca skrenuli su pozornost na izazove u logistici, težnji ograničavanju broja dostava ali i planiranju na skladištu koje mora dostavljati na kioske prema kontinuiranom rasporedu. Zaključeno je da se preko komunikacije na relaciji prodavač, rukovoditelj, logistika treba na za svaki ovakav problem na terenu tražiti kompromisno rješenje koje će olakšati rad prodavača. Povezano s navedenim uz pitanje povrata ambalažnih kutija razmotriti će se mogućnost da prodavač pusti u najavu odvoz kutija, kako se one ne bi danima gomilale i opterećivale prostor.

Uz mnoga druga pitanja, možemo izdvojiti i zahtjev vozača da se njihovo radno vrijeme produži sa 6,40 na 7 sati odnosno koliko je potrebno kako bi ostvarili barem još jedan dan tjednog odmora u mjesecu.

Analiziran je i obračun plaće radnika. Iz prezentacije Sande Vuković, rukovoditeljice službe ljudskih potencijala, ukazano je kako se isplaćuju svi ugovoreni elementi. To uključuje i dodatak od 416 kuna mjesečno za niže koeficijente, a koji ponekad zna biti tretiran u bruto iznosima, pa nije jasno vidljiv na jednom mjestu i izaziva nedoumice kod radnika. Predstavnici radnika prihvatili su prezentaciju samog obračuna plaća, uz komentar da je visina same plaće jedno drugo pitanje.

Predstavnici radnika zaključili su da se na zadovoljstvu radnika treba konstantno graditi na dva kolosijeka; razvoju razine materijalnih i drugih prava, ali i stalnom i aktivnom rješavanju svih konkretnih problema u svakodnevnom radu.

Tisak IMG_20211015_154632

Kolektivni ugovor

Drugog dana seminara analiziran je novi petogodišnji Kolektivni ugovor Tiska s osvrtom na pregovore koji su vođeni u prvom dijelu 2021. godine. Novim Kolektivnim ugovorom: Povećana je granica troškova prijevoza radnika na posao sa 700 na 1.000 kn · Vrijeme početka rada kioska je i radno vrijeme odnosno vrijeme kada je prodavač dužan početi raditi (u to ulaze i pripremne radnje) · Naknada za vrijeme pripravnosti je potvrđena na 25,00 kn neto po satu pripravnosti · Prošireno je pravo na veći broj dana ukupnog godišnjeg plaćenog dopusta sa 7 na 10 dana ako se tijekom jedne kalendarske godine zbirno dogodi više slučajeva rođenja djeteta, smrtnog slučaja člana uže obitelji ili elementarne nepogode · Zbog komplikacija u provedbi brisana je obveza poslodavca da snosi troškove pogreba radnika, ali je povećana naknada za smrt radnika sa 7.500 na 10.000 kn · Uvedeno je pravo radnika i naknada za rođenje djeteta u iznosu od 3.000 kn, koje nije bilo uređeno Kolektivnim ugovorom · S ciljem unapređenja plaća iskusnih radnika, prilikom novog zapošljavanja novim radnicima će se ubuduće kao osnova za minuli rad uzimati u obzir samo budući staž ostvaren u Tisku plus. Dosadašnji radnici zadržavaju sav svoj staž.

Kroz rad u grupama detektirani su instituti koje će se krajem ove godine nastojati poboljšati kroz pregovore oko jednogodišnjeg Dodatka Kolektivnom ugovoru u kojem se nalazi dio materijalnih prava. Već je navedeno da treba odrediti naknadu za nošenje utrška u trezor.  Uz to, pozornost u pregovorima biti će usmjerena na: plaću prodavača; dodatak vozačima za otežane uvjete rada; prigodne nagrade njihovim iznosima i načinu isplate, otpremnini za odlazak u mirovinu. Kao što je već navedeno poseban izazov čini dugoročan razvoj plaće, jer s obzirom na izrazito nisku osnovicu za obračun plaće, čak i njezino značajnije povećanje vjerojatno neće riješiti uravnilovku minimalne plaće koja posljednjih godina u sve većem opsegu zahvaća radnike nižih platežnih razreda, a čime njihov koeficijent radnog mjesta i minuli rad gube na značaju.

Što aktivniji kontakt s radnicima

Značajan dio seminara posvećen je organiziranju i što aktivnijem radu s članovima i ostalim radnicima. Potvrđena je nezamjenjivost neposrednog kontakta sindikalnih povjerenika s članovima i ostalim radnicima, te se utvrđuje plan obilaska članova u narednom periodu.

Uz to, nastojati će se radnike promptno obavještavati putem novog Web portala sindikata www.sgim.hr ne samo dostupnošću informacija na toj stranici nego i direktnim slanjem informacija odnosno linkova za konkretne informacije putem WhatsApp i sličnih grupa. U podružnici Tisak značajna je aktivnost odnosno povezanost s Facebook stranicom Sindikata grafičara i medija, te će se i ovdje raditi na dodatnim poboljšanjima.

Na razini cijelog Sindikata grafičara i medija ubuduće će se nastojati članove obavještavati promptno o svim aktualnostima, posebice aktivnostima u podružnici, a svi predstavnici našeg Sindikata u Tisak plus pozdravili su i žele pridonijeti takvom načinu budućeg rada.