Seminar podružnice Tisak

Seminar podružnice Tisak
Na seminaru Sindikata grafičara i nakladničke djelatnosti, Podružnice Tisak, koji je održan u Selcu, 10. – 12. 11. 2017., pozvani su i predstavnici poslodavca. U ime poslodavca na seminaru su bili direktor za operativno poslovanje g. Ivo Lovrić, te direktorica sektora korporacijskih funkcija gđa Martina Lulić, koji su naše članove upoznali sa svim događanjima u Tisku od travnja 2017. pa nadalje, te odgovarali članovima na aktualna pitanja vezana za reorganizaciju, svakodnevne probleme s kojima se susreću naši radnici te o uvjetima rada i njihovim radno-pravnim statusom. Na seminaru su bili prisutni naši članovi iz svih regija s više različitih radnih mjesta, tako da su i predstavnici poslodavca mogli čuti informacije s kojim problemima se susreću naši radnici u pojedinim regijama.
Rad uprave Tiska od pokretanja lex Agrokora
G. Ivo Lovrić prezentirao nam je dosadašnji tijek postupaka izvanredne uprave nad Agrokorom te poslovnu situaciju u Tisku u tim procesima kao i trenutačno stanje.
Tisak je u trenutku pokretanja postupaka izvanredne uprave imao blokirane račune, nije bila na vrijeme isplaćena plaća, a na prodajnim mjestima nije bilo dovoljno robe zbog velikog zaduženja prema dobavljačima jer Tisak nije mogao plaćati svoje obveze prema njima pa je došlo do problema s isporukom robe. Dolaskom izvanredne uprave došlo je do promjene uprave Tiska. Mjesto predsjednika uprave preuzeo je g. Danko Duhović te član uprave Fabris Peruško. Njihovim dolaskom, situacija u Tisku se počela mijenjati. Moralo se vratiti povjerenje dobavljača, došlo je do isporuke robe s njihove strane, kiosci Tiska počeli su se ponovno puniti. Tisak je do srpnja dobio svu robu koju je imao i ranije u asortimanu. Unatoč poteškoćama u kojima se našao Tisak, kao glavni distributer novina, izdavači su i dalje nastavili distribuirati tiskovine te tako dali podršku da Tisak opstane i da nastavi raditi. 
Sva ova događanja utjecala su na promet od 1. do 6. mjeseca. U navedenom terminu Tisak je bio u gubitku i imao negativne ekonomske pokazatelje, no u poslovanju od srpnja došlo je do poboljšanja u odnosu na prošlu godinu. Na bolje poslovanje utjecalo je i sklapanje ugovora s drugim proizvođačima cigareta jer do tada je Tisak prodavao samo cigarete TDR-a, a u kolovozu na prodajnim mjestima Tiska počeli su se prodavati i duhanski proizvodi Japan Tobacco te proizvodi Philipa Morrisa, što je utjecalo na povećanje prometa. Prema pokazateljima koje u ovom trenutku ima uprava, Tisak ima budućnost i stanje će se stabilizirati.
Da bi Tisak mogao krenuti u drukčijem pravcu, kompanija se, nažalost, morala odreći nekih dijelova poslovanja koja su za Tisak bila neprofitabilna – prijevoz paleta, letaka i distribucija za druge partnere. Sada Tisak ima pozitivne pokazatelje jer samim prestankom navedenog poslovanja smanjili su se i troškovi. Cilj Uprave je da se Tisak u budućnosti bavi samo onim granama poslovanja koja donose profit.
Potraživanja vjerovnika prema Tisku
Direktorica sektora korporacijskih funkcija izvijestila nas je da je sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave – lex Agrokor – izvanredni povjerenik podnio izvještaj na Trgovačkom sudu u Zagrebu i na Ministarstvu o poslovanju cijele grupacije, te nam je izdvojila podatke vezane za poslovanje Tiska. U tom trenutku su to bili najnoviji i najaktualniji podaci, koji se odnose na razdoblje od siječnja do rujna 2017., jer su bili objavljeni na sam dan sastanka. Kasnije su svi podaci objavljeni na stranicama Hanfe, Hine, Zagrebačke burze i na web-stranicama Tiska.
Obavijestila nas je da se tijekom rujna prihod Tiska smanjio, a sve kao posljedica nižeg prihoda veleprodaje zbog smanjene prodaje bonova za mobitel te nižeg prihoda maloprodaje zbog zatvaranja neprofitabilnih prodajnih mjesta.
Vjerovnici su prijavili potraživanja prema kompaniji. Zaprimljeno je 964 prijava vjerovnika drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 1.255.712.955,03 kn. Ukupna vrijednost priznatih tražbina vjerovnika drugog višeg isplatnog reda je 637.516.719,12 kn. Postoje tri prijave razlučnih vjerovnika, znači onih koji još uvijek potražuju nešto od svoje imovine koja je u posjedu Tiska.
Osim toga prijavljeno je 20-ak zahtjeva za osiguranje sredstava. Ti zahtjevi nisu direktno upućeni prema Tisku. Tisak je jamac, te su zahtjevi upućeni dužniku. Te obveze su potencijalne te još nisu dospjele. Ako se ne namire od glavnog dužnika, namirit će se od Tiska. Vrijednost navedenih sredstava je 1.713.720.318,43 kn.
Tražbine vjerovnika nižeg isplatnog razreda su 523.497,80 kn te se odnose na 4 prijave tražbine.
Svima kojima su tražbine osporene, ući će u parnice i vjerojatno će se otvoriti mnogo sudskih procesa. Priznate tražbine će biti obuhvaćene nagodbom.
Reorganizacija i fluktuacija radnika u Tisku
Gđa Martina Lulić dala nam je podatak o broju radnika u Tisku, te nas obavijestila o tome što se na području promjene broja zaposlenika događalo u posljednjih nekoliko mjeseci, pogotovo nakon što je na snazi Zakon o postupku izvanredne uprave.
Po prvi put nakon siječnja 2014., Tisak ima manje od 4 000 zaposlenika. Na dan 31. 10. 2017. u Tisku je zaposlen 3 691 radnik, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine 607 radnika manje.
Ovi podaci posljedica su što je Tisak prestao pružati kurirske usluge. Većinom se radi o radnicima koji su imali sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme te im se istekom ugovora o radu on nije produžio. Kod radnika koji su imali ugovor na neodređeno vrijeme, a nije bilo više potrebe za njihovim radom, Tisak je isplatio sve svoje obaveze prema radnicima prema Kolektivnom ugovoru.
Na dan seminara bila je isplaćena plaća te nas predstavnici poslodavca uvjeravaju kako više nema bojazni od neisplate plaće te da više nema naznaka odnosno ne razmišlja se o tome da bi bilo daljnjih raskida ugovora o radu te da Tisak ne ide u daljnje otpuštanje radnika. 
Reorganizacija u Tisku je u tijeku. Članovi uprave još uvijek pokušavaju strukturirati određene procese da bi se vidjelo kako da se uspostavi hijerarhijska odgovornost jer se iz nekih dijelova poslovanja ipak izlazi. Osim kurirskih usluga Tisak namjerava prestati i s uslugom poštanskih pošiljaka preko Paketomata. S 1. 12. 2017. ta usluga bi trebala biti ukinuta. 
Molba sindikata prema poslodavcu bila je da se prilikom reorganizacije vodi računa o tome da radnici dobiju adekvatne ugovore o radu, a ne da im se iz mjeseca u mjesec daje dodatak osnovnom ugovoru, jer se tako gubi slika o stvarnim potrebama za određena radna mjesta te ne znamo kako organizacija zaista izgleda.
Radnici na određeno vrijeme
Od poslodavca smo dobili garanciju da se poduzima sve kako bi se što više radnika primilo u radni odnos na neodređeno vrijeme. Budući da se nalazimo pod izvanrednom upravom, svaki ugovor o radu na neodređeno vrijeme Tisak mora obrazložiti, a izvanredna uprava odobriti. Predsjednik sindikata g. Darije Hanzalek napomenuo je da je to kategorija radnika koja je najranjivija te da kada Tisak napravi konačnu reorganizaciju, kada se vidi koliko radnika zaista treba za rad u Tisku, da se ti zaposlenici prime u stalni radni odnos.
Aktualna pitanja
Članovi su predstavnicima poslodavca postavljali aktualna pitanja vezana za:

povećanje plaće – poslodavac kaže da je svjestan da naši zaposlenici imaju niske plaće, ali napominje da se stanje u Tisku mora stabilizirati, jer u ovom trenutku Tisak je dužan više nego što je njegova vrijednost. Intenzivno se radi na novom izračunu stimulacije po prometu za prodavače i prodavačima se u tom vidu očekuje povećanje plaće.

obnova voznog parka – u ovom trenutku se ide u nabavku novih motora

naručena je radna odjeća za zimu

naši članovi upozorili su upravu da ima voditelja na terenu koji ne poštuju kodeks ponašanja te se prema našim radnicima ponašaju neprofesionalno, neljudski, te su zamolili upravu da voditelje ponovno upozore i da ih educiraju kako se moraju ponašati prema zaposlenicima.