Seminar za članove Radničkog vijeća Tiska

Seminar za članove Radničkog vijeća Tiska

Seminar za članove  Radničkog vijeća Tiska d.d  održan je od 2-3. ožujka  u Tomislavovom domu na Sljemenu.  Predavač i moderator seminara bila je:  Mr.sc. Danica Lisičar.

Seminar je obrađivao slijedeće teme: Pravne osnove za rad Radničkog vijeća; Rad RV nakon stupanja u Europsku uniju; Socijalni dijalog na razini Europske unije; Odnosi Sindikata i Radničkih vijeća; Metode rada Radničkih vijeća. 

Teme su obrađene stručno i izuzetno interesantno uz aktivno sudjelovanje učesnika seminara. Članovi radničkog vijeća  iskoristili su mogućnost da  provjere poznavanje Zakona o radu i nauče kako ga  što učinkovitije  primjenjivati za dobrobit  radnika.

Na temu odnosi Radničkog vijeća i  sindikata  sudjelovali su i  potpisnici Kolektivnog ugovora Tiska, predsjednici svih 4 sindikata koji djeluju u Tisku: Stjepan Kolarić (Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske) Krešimir Tomašković  (Sindikat Novine), Dragica Mišeljić, (Sindikat trgovine Hrvatske), Stjepan Lisičak (Sindikat prometa i veza Hrvatske).

Ovo je bila dobra  prilika da predstavnici radnika  upoznaju  predsjednike sva četiri sindikata koji djeluju u Tisku i način njihova rada, da otvoreno rasprave o stavovima i načinu pregovaranja za Kolektivni ugovor nakon što je stupio na snagu Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje. Raspravljalo se i  o međusobnoj  komunikaciji, posebice ističući činjenicu da se problemi mogu lakše  rješavati, ali da je za to potrebna otvorena komunikacija i koretni međusindikalni odnosi.

Zaključak svih sudionika seminara je da su im takve edukacije potrebne i veoma korisne u njihovom radu te da bi bilo poželjno održavati ih jednom godišnje kroz cijeli mandat u radničkom vijeću.