Školska knjiga, Zagreb – Korištenje godišnjih odmora

Školska knjiga, Zagreb – Korištenje godišnjih odmora

Sredinom lipnja ove godine, održan je sastanak predstavnika stručnih službi i sindikalnog povjereništva sa članovima i radnicima u Školskoj knjizi. Povod sastanku bio je problem korištenja preostalih godišnjih odmora iz 2012. godine u propisanom roku do 30. lipnja 2013. godine, koju odgodu su njihovi nadređeni obrazložili pomicanjem rokova za pojedine natječaje i poslove.

Razgovaralo se i o mogućnostima korištenja godišnjih odmora za 2013. godinu, važnosti točnih evidencija radnog vremena i problemu rada na određeno vrijeme. Dogovoreno je da se poslodavcu uputi dopis u kojem će ga se pozvati na rješavanje ovih otvorenih pitanja.

Upućenim dopisom apeliralo se na poslodavca da radnicima omogući da do 30. lipnja 2013.g. iskoriste stari godišnji odmor iz 2012.g., s obzirom da već dolazi i vrijeme za korištenje novih godišnjih odmora za 2013. godinu. Na tom planu već su ostvareni konkretni pomaci. Poslodavac je pozvan i da omogući da se raspored korištenja godišnjih odmora za 2013. godinu utvrdi na temelju međusobnog dogovora radnika te njihovog dogovora rukovoditeljima, vodeći obostrano računa o potrebama poslodavca i radnika, a s obzirom da se pri određivanju rasporeda korištenja godišnjih odmora mora uzeti u obzir potrebe organizacije rada i mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. 

Poslodavac je pozvan i da vodi potpune evidencije radnog vremena (trenutno – grafička priprema i urednici) u kojima će se evidentirati ostvareno radno vrijeme radnika, pa i ono dodatno, a kako bi se otklonila mogućnost kasnijih nesukladnosti i različitih tumačenja.

Poslodavca se pozvalo i na rješavanje dugoročnog pitanja, zapošljavanja dijela radnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme, posebice novih radnika, ukazavši da bi takvo zapošljavanje trebalo biti što rjeđe.