Slobodna Dalmacija Print, Dugopolje – Zaboravljeni dogovor

Slobodna Dalmacija Print, Dugopolje – Zaboravljeni dogovor

U nekoliko krugova pregovarački odbori dvaju sindikata i poslodavca dogovorili su tekst kolektivnog ugovora za novoformirano društvo Slobodna Dalmacija – Print d.o.o. Budući je društvo nastalo iz Slobodne Dalmacije d.d. osnova za pregovore bio je kolektivni ugovor koji se primjenjivao u Slobodnoj Dalmaciji. Na zadnjem sastanku pregovarača sve je bilo definirano, a ostalo je da se načini čistopis teksta kolektivnog ugovora, pregleda i usporedi sa dogovorenim te da se ide prema potpisu u roku desetak dana.

Nakon proteka dužeg vremena sindikati podsjećaju poslodavca na dogovor da bi poslodavac sve dogovoreno stavio pod upitnik. Daje nam pregled situacije u društvu i svega što je u međuvremenu poduzeto za stabilizaciju društva, ali i postavlja upitnike na neke teme iz kolektivnog koje smo riješili i dogovorili te pitanje da li će društvo moći ispuniti obveze po kolektivnom ugovoru.

Nakon provedenih aktivnosti i stabilizacije društva koje je poduzeo direktor, a što je pohvalno, smatramo da ono što je dogovoreno poslodavac može ispuniti. Da podsjetimo niti jedno pravo koje je postojalo u dosada važećem kolektivnom ugovoru nismo podizali naprotiv nekoliko smo ih smanjili. Osnovno je kod sindikata bilo zadržati većinu prava na dosadašnjem nivou. Shvativši situaciju nismo tražili veća prava da u ovoj teškoj situaciji ne bi povećavali troškove, ali smatramo da nekakav minimum mora postojati i da se ispod njega ne može. 

Strah poslodavca da bi potpis kolektivnog ugovora anulirao rezultate postignute u proteklom razdoblju ne stoji, jer kolektivni ugovor ne povećava troškove, a nakon poduzetih aktivnosti društva te dolaska novog vlasnika to ne bi trebao biti problem. K tome predstavnici radnika, posebice u ovom sindikatu uvijek su realno sagledavali situacije i bili spremni na dogovor u eventualnim izmijenjenim okolnostima.

Sindikati smatraju da se dogovoreno treba poštovati, da se kolektivni ugovor treba potpisati, a ukoliko se to i dalje bude izbjegavalo bez opravdanog razloga, sindikati će biti prisiljeni provesti industrijske akcije.