Slobodna Dalmacija Print – Sindikat pokreće inicijativu za kolektivni ugovor

Slobodna Dalmacija Print – Sindikat pokreće inicijativu za kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor je za sindikat najprihvatljiviji način reguliranja prava i obveza poslodavca i radnika što smo do sada u Slobodnoj Dalmaciji i koristili. Kako je u Slobodnoj Dalmaciji došlo do poslovnih i organizacijskih promjena pri kojima su nastali novi pravni subjekti, sindikalno članstvo je uz dogovor sa stručnom službom Sindikata grafičara odlučilo da se pokrene inicijativa za pregovore i sklapanje kolektivnog ugovora na nivou društva Slobodna Dalmacija – Print d.o.o. Na osnovi dosadašnjeg Kolektivnog ugovora Slobodne Dalmacije koji je primjenjivan dugi niz godina izrađen je prijedlog novog kolektivnog ugovora te je upućen direktoru društva na očitovanje.   

Prijedlog teksta kolektivnog ugovora Slobodna Dalmacija – Print d.o.o. usklađen je sa izmjenama Zakona o radu koje su se dogodile u zadnjih nekoliko godina. Prava su uglavnom zadržana i predložena na nivou kao do sada. Zbog hitnosti i želje da se pregovori brzo završe tražili smo od poslodavca da  pregleda i dostavi primjedbe na odredbe prijedloga u što kraćem roku kako bi pregovarački timovi tijekom pregovora mogli dogovoriti sporne odredbe.

U pregovarački tim sa strane sindikata imenovani su: Siniša Didić, Ivica Soldić, Ivan Ugrin te Darije Hanzalek i Boris Šifter.