Slobodna Dalmacija Print, Split – Na granici štrajka

Slobodna Dalmacija Print, Split – Na granici štrajka


Društvo Slobodna Dalmacija – Print nastala je izdvajanjem tiskarskog dijela iz jedinstvenog društva Slobodna Dalmacija d.d. prije tri godine, a Kolektivni ugovor se kontinuirano primjenjivao gotovo deset godina, do kraja 2011. godine. Prije isteka toga kolektivnog ugovora sindikat pokreće inicijativu za sklapanje novog Ugovora. Pregovori traju nekoliko mjeseci, postiže se dogovor, ali potpis poslodavca nije stavljen.

U međuvremenu se pojavljuje novi „vlasnik“ donaša pravilnik o radu koji se mijenja nekoliko puta, donaša pravilnik o ustrojstvu društva i sve to sa ciljem smanjenja prava radnika po svim osnovama. Smanjuje plaću, ukida minuli rad, smanjuje postotke povećanja plaća po osnovi prekovremenog rada, noćnog rada, rada nedjeljom, rada u smjenama, broj dana godišnjeg odmora smanjuje na zakonski minimum od četiri tjedna, smanjuje ili ukida sva ostala prava. Osim smanjenja prava proglašava veći broj radnika tehnološkim viškom, ali se na kraju ispostavlja da nema novca za otpremnine.

Naši članovi a i svi ostali radnici traže pomoć, jer sadašnji odnosi su neizdrživi i vode samo smanjenoj plaći bez ostalih prava. Budući da neki minimum ispod kojeg se ne može postoji, da se razgovorom ne postiže ništa članstvo se je na provedenom referendumu izjasnilo za štrajk za očuvanje nekih  svojih prava. Gotovo stopostotno DA je bilo za provođenje industrijskih akcija za očuvanje prava.

U postupku mirenja određeno je da se pregovori oko novog kolektivnog ugovora završe do 17. lipnja a ako se to ne učini postupak mirenja nije uspio i može se organizirati štrajk. Na pregovorima, koji su održani u međuvremenu, nema velikih pomaka od nivoa prava iz pravilnika o radu, što nas nažalost vodi akcijama koje ne odgovaraju ni poslodavcu niti radnicima.

Situacija je vrlo teška, ali dostojanstvo a i svoju cijenu moramo znati cijeniti i pokazati.