Slobodna Dalmacija Print, Split – Nema za plaće, ali ima za garancije

Slobodna Dalmacija Print, Split – Nema za plaće, ali ima za garancije

Poslodavac je krajem kolovoza uputio dopis radničkom vijeću na očitovanje odnosno savjetovanje vezano za njegovu namjeru poslovno uvjetovanog otkazivanja  ugovora o radu 19-orici radnika.

Obrazlažući svoju namjeru donošenja odluke o poslovno uvjetovanim otkazima, navodi reorganizaciju pojedinih organizacijskih jedinica i promjenu procesa proizvodnje. U svim tim promjenama navodi ukidanje pojedinih odjela kao što su Odjel prodaje, Odjel ekspedita i Odjel tehničko-tehnološke pripreme te smanjenje radnika u komercijali. Takve reorganizacijske mjere odnosno ukidanje ključnih odjela i poslova smatramo neosnovanima. Naime, radi se o poslovima koji su od vitalne važnosti za svaki poslovni subjekt koji samostalno posluje u grafičkoj djelatnosti i bez kojih je takve poslove nemoguće obavljati. To nam govori da poslodavac daljnje poslovanje ne namjerava razvijati samostalno, već pod utjecajem i u korist drugih povezanih društava, a što je djelomični razlog sadašnjoj teškoj poslovnoj situaciji.  

Poslodavac se poziva na stručnost u radu, pristup radu te rezultate koji proizlaze iz obavljanja poslova. Međutim,  u situaciji kad plaća radnicima kasni nekoliko mjeseci, a poslovanje doslovce stoji, neprimjereno je govoriti o pristupu radnika radu, njihovom ocjenjivanju i stimuliranju. Kako se može govoriti o motiviranosti radnika i mjerenju kvalitete njihovog rada, kad radnici mjesecima ne primaju plaću i više nemaju ni minimalnih materijalnih mogućnosti za dolazak na posao!

Poslovno uvjetovani otkazi se donose u slučajevima kad za to postoje objektivni razlozi na strani poslodavca, a ne kod radnika. Poslodavac se do sada više puta obratio sa zahtjevom za očitovanje u postupku otkazivanja, pri čemu se već mjesecima i godinama govori o istome, a ništa se ne mijenja. Poslovanje zamire, poslovodstvo ne donosi poslove, ili se poslovi rade za povezana društva. U međuvremenu, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe ne daje nikakve učinke i odugovlači se kako bi se vidjelo tko će od radnika otići sam bez otpremnine.

 Uz najavljene otkaze poslodavac namjerava veći broj radnika uputiti na čekanje, koje smo ugradili u nedavno potpisani Kolektivni ugovor, ali ne zato da bi poslodavac donio odluku o privremenom prestanku potrebe za radom čak 29 radnika, što čini više od polovine ukupno zaposlenih radnika. Iskazivanje radnika u ovako velikom opsegu je pretjerano. S obzirom na navedeno, negativno smo se očitovali na namjeru poslodavca.  

U ovakvom razvoju događaja sve se više nameće stečaj, a ne reorganizacija. 

Kako su samo umreženi?

Nema za plaće!

Krajem kolovoza poslodavac, odnosno vlasnik Stipe Mađor, poslao je zahtjev sindikatima za očitovanjem i savjetovanjem o otkazivanju ugovora o radu. Kako se u zahtjevu navodi …S obzirom na teško financijsko stanje kod poslodavca, proces restrukturiranja koji je u tijeku te na činjenicu da je zbog dugotrajnog prekida procesa proizvodnje došlo do radikalnog smanjenja broja narudžbi, poslodavac smatra kako nije u mogućnosti osigurati posao svima i da je zbog toga prestala potreba za radom 29 radnika društva…

Ima za garancije!

Početkom rujna povjerenstvo Grada Splita donijelo je odluku kome će prepustiti Turističku palaču na idućih 30 godina. Na natječaju je izabrana tvrtka Valleus koja je osnovana prije samo pola godine, a koju vodi Kristina Duša, zaposlenica i pomoćnica Stipe Mađora, predsjednika Uprave Slobodne Dalmacije Printa, kojeg je splitski gradonačelnik Ivo Baldasar postavio u Nadzorni odbor gradske Stanouprave, zajedno sa svojim pročelnikom ureda, inače, prvim susjedom s Mertojaka direktorice Valleusa, Kristine Duše.

Valleus je osnovan koncem veljače, a u sudskom registru kao sjedište tvrtke navedena je Velebitska 143. Na toj adresi Valleusa nema, ali je zato sjedište tvrtke Mađor Company. Vlasnik je isti Stipe Mađor. Svakako nije naodmet informacija da je potrebnu bankarsku garanciju od gotovo milijun eura za Valleus osigurao upravo Mađor Company.

Do kada tako!?

Slobodna Dalmacija Print završila je prije par mjeseci u predstečajnoj nagodbi, što svakako nije osobita referenca za angažiranje u Nadzorni odbor gradske tvrtke, a pogotovo za dodjeljivanje posla s Turističkom palačom. Treba pitati zaposlene u tiskari kada i za koji mjesec su dobili plaću i koliko će ih na kraju ostati raditi u tiskari pod dirigentskom palicom Stipe Mađora.