Slobodna Dalmacija Print, Split – Traju pregovori za kolektivni ugovor

Slobodna Dalmacija Print, Split – Traju pregovori za kolektivni ugovor

Odvajanjem dijela tiskare iz Slobodne Dalmacije d.d formirano je novo društvo Slobodna Dalmacija Print d.o.o. Kolektivni ugovor Slobodne Dalmacije d.d  primjenjivao se u Printu prema odredbama  Zakona o radu do kraja 2011. godine.

Zbog toga je krajem prošle godine Sindikat grafičara odnosno sindikalna podružnica Slobodna Dalmacija Print pokrenula inicijativu i uputila poslodavcu prijedlog teksta kolektivnog ugovora na nivou novog društva. U pregovore i proceduru uključio se i Nezavisni sindikat Slobodne Dalmacije.

Svi sudionici pregovora potpisali su Protokol o pregovaranju a do sada su se održala dva sastanka pregovaračkih odbora. Prodiskutirana su većina članaka i kod većine su se strane usuglasile i dogovorile. Ostalo je sporno nekoliko članka koje još treba dodatno usuglasiti. Najvažniji neusklađeni članci su članci o danima godišnjeg odmora, minulom radu te jubilarnoj nagradi.

Prijedlog Kolektivnog ugovora  je napravljen na osnovi teksta Kolektivnog ugovora koji je vrijedio do sada, usklađen sa promjenama koje su se dogodile u Zakonu o radu. Prava koja su bila do sada su tražena i u novom Kolektivnom ugovoru. Interes Sindikata je da se zadrže dosadašnja prava i da se potpiše kolektivni ugovor u društvu Slobodna Dalmacija Print.