Stariji od 50 godina zanemareni

Stariji od 50 godina zanemareni
Istraživanje o kvaliteti radnog života radnika starijih od 50 godina u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj i Europskoj uniji pokazalo je dosta poražavajuće rezultate za Hrvatsku. Tako je zaposlenost osoba između 55 i 64 godine u Europskoj uniji 53,3%, a u Hrvatskoj je samo 39%.
Niska kvaliteta radnog života
Istraživanje je uzelo u obzir ekonomsku sigurnost na poslu, socijalne odnose sa suradnicima, doživljaj smislenosti posla i mogućnost sudjelovanja u odlučivanju. Glavni zaključci su poražavajući. Kvaliteta radnog života u Hrvatskoj za sve skupine sudionika je bitno niža nego u zemljama zapadne Europe. To se pogotovo odnosi na doživljenu ekonomsku sigurnost na poslu i mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka. 
Stariji od 50 godina marginalizirani
Kod skupine radnika starijih od 50 godina razlike su još veće u odnosu na zemlje zapadne Europe. Svoju ekonomsku sigurnost oni procjenjuju još nižom, a zadovoljstvo poslom niskim. Mirovine su niske i nedostatne, ili jedva dostatne za preživljavanje, a naši radnici mahom u njih odlaze prijevremeno, što im dodatno umanjuje mirovine. 
U razvijenoj Europi s dobi se povećava mogućnost sudjelovanja u odlučivanju, odnosno što ste stariji, imate veću slobodu i više vas se pita za mišljenje. Nasuprot tome, u Hrvatskoj se s dobi smanjuje mogućnost sudjelovanja u odlukama važnim za posao. 
Sinergija mladih i starijih radnika
Postoji predrasuda da stariji zauzimaju radna mjesta mladima. To je pogrešna teza jer tek njihova sinergija daje optimalan rezultat u ekonomskom i društvenom smislu. No poslodavci se kod zapošljavanja često opredjeljuju za mlađe ljude, jer su prije svega jeftiniji te često im više odgovara podčinjenost mladih od eventualne superiornosti znanja, iskustva i pamćenja starijih. Društvena percepcija o nepoželjnosti starijih zaposlenika treba se apsolutno promijeniti.