Tisak plus – Potpisan Dodatak Kolektivnom ugovoru

Tisak plus – Potpisan Dodatak Kolektivnom ugovoru

Krajem lipnja 2023.g. završeni su kolektivni pregovori između Sindikata grafičara i medija i Sindikata novine te poslodavca Tisak plus d.o.o. za Dodatak Kolektivnom ugovoru, koji je potpisan 1. srpnja 2023. godine na godinu dana.

Osnovica za obračun plaće nažalost nije povećana, ali su prema podacima poslodavca primanja velikog broja radnika u 2023. godini povećana rastom minimalne plaće na koju se dodaju ostali primici i dodaci koji nisu umanjivani, što je prema podacima poslodavca povećanje u masi za 21 milijun kuna godišnje. U ovakvim okolnostima i bez temeljnih promjena, promjena iznimno niske osnovice plaće ne bi ni imala utjecaj na razinu prava radnika s nižim plaćama, pa su pregovori usmjereni na povećanje prigodne nagrade odnosno neoporezivih primitaka. Povećana su sljedeća materijalna prava za sve radnike:

  • Radnik ima pravo na regres od 230,00 eura.
  • Radnik ima pravo na božićnicu od 130,00 eura.
  • Radnik ima pravo na uskrsnicu u iznosu koji ne može biti niži od 90,00 eura.

Ostala materijalna prava su ostala neizmijenjena, te su iznosi preračunati u eure.

Zbog iznimno visoke stope bolovanja, naknada za vrijeme bolovanja na teret poslodavca iznosi 70%, a pomoći iz članka 73. st. 1. alineja 5. Kolektivnog ugovora isplaćivati će se temeljem pisanog zahtjeva radnika i odluke Komisije iz članka 74. Kolektivnog ugovora.

S poslodavcem je dogovoreno i da će s isplatom plaće za lipanj 2023., radnicima koji su u 2022. godini radili više od 80% radnog vremena, biti isplaćena nagrada za radne rezultate u iznosu 100 Eura (drugi dio nagrade većina radnika primi kroz stimulacije).