Tisak – Program pravnog savjetovanja

Tisak – Program pravnog savjetovanja
U podružnici Tisak je započet program pravnog savjetovanja članova sindikata. Program je zamišljen tako da pravnica Sindikata grafičara jednom mjesečno dolazi u prostorije Tiska te joj se članovi mogu obratiti ako trebaju pomoć ili neki pravni savjet. Dosad su održana dva sastanka.
Na temelju tih sastanaka prepoznati su problemi s kojima se radnici suočavaju te se pristupilo rješavanju. Kako bi svi članovi bili upoznati s poduzetim mjerama, distribuiran im je letak u kojem su navedena određena pitanja i način njihova rješavanja.
Neka od tih pitanja su: nemogućnost korištenja godišnjeg odmora, pitanje prijevoza prodavača koji za vrijeme sezone rade na mjestu koje je udaljeno više od 30 km od njihova mjesta stanovanja, kabanice na prodajnim mjestima kao dio inventara kioska. Cilj je uspostaviti praksu sustavnog obavješćivanja radnika o uočenim problemima i njihovim rješavanjima.