Tisak – Riješena umanjenja isplate dodatka na plaću

Tisak – Riješena umanjenja isplate dodatka na plaću
S obzirom na to da su se prilikom prve isplate dodatka na plaću, koji je ugovoren Dodatkom Kolektivnom ugovoru za Tisak d.d. iz prosinca 2018. godine, pojavili problemi jer je poslodavac radnicima koji su koristili godišnji odmor, slobodne dane i bolovanja isplatio razmjerno umanjeni iznos dodatka na plaću, na zahtjev Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana su dva sastanka zajedničkog Tijela za tumačenje Kolektivnog ugovora Tisak d.d., kako bi se zajednički protumačile odredbe Dodatka Kolektivnom ugovoru na temelju kojeg su radnici Tiska d.d. stekli pravo na isplatu dodatka na plaću kao nagradu za rad sukladno Pravilniku o porezu na dohodak u iznosu od 5.000,00 kn odnosno 2.500,00 kn godišnje.
Nakon održana dva sastanka Tijelo za tumačenje Kolektivnog ugovora je suglasno zaključilo da radnicima koji su koristili godišnji odmor ili slobodne dane pripada pravo na dodatak na plaću bez umanjenja. Prema navodima poslodavca do isplate razmjerno umanjenoga iznosa došlo je zbog postavki sustava u kojem se radnicima obračunavaju plaće. Poslodavac se obvezao sustav korigirati tako da se dodatak na plaću ne umanjuje za dane godišnjeg odmora odnosno slobodne dane. Razlike nastale s ove osnove dok se sustav ne korigira, bit će nadoknađene najkasnije krajem ove godine (ili kod ranijeg prestanka radnog odnosa). Ujedno je postignuto suglasje da predmetni dodatak na plaću treba radnicima isplatiti u 2019. kalendarskoj godini, pri čemu će uvećani obrok isplate najvjerojatnije biti ujesen nakon sezone. 
Vezano uz pitanje bolovanja, s obzirom na važeće radno-pravne i porezne propise, činjenicu da se radi o nagradi za radne rezultate te nakani poslodavca da se nagrađuje aktivan doprinos radnika, Tijelo za tumačenje Kolektivnog ugovora je zaključilo da se u tom slučaju dodatak na plaću razmjerno smanji, ovisno o trajanju odsutnosti. S obzirom na to da radniku za vrijeme bolovanja pripada pravo na naknadu plaće, dok se dodatak na plaću smatra plaćom, trenutačno ne postoje zakonske pretpostavke da se radnicima na bolovanju isplaćuje dodatak na plaću za rad. Ujedno je zaključeno da će se navedeni stav stranaka preispitati sukladno mišljenju Porezne uprave o pravnom tretmanu dodatka na plaću i njegovoj primjeni. Zajedničko tijelo je ujedno dogovorilo da će se radnicima kojima nije isplaćen cjelokupni mjesečni iznos dodatka jer su koristili godišnji odmor ili slobodne dane, isplatiti razlika dodatka.