Tisak, Zagreb – Kasa uzajamne pomoći nije sindikalna

Tisak, Zagreb – Kasa uzajamne pomoći nije sindikalna

U proteklih nekoliko mjeseci često nam se javljaju naši radnici sa pitanjem: Što je sa Kasom uzajamne pomoći?  Traže od nas pomoć i informacije kako da dođu do svoje ušteđevine. Iz razgovora se da naslutiti da dio članova smatra da su Sindikat grafičar i Tisak ti koji mogu pomoći u rješavanju problema a da to iz nekih razloga ne žele.

Takav stav i promišljanje radnika su me  potaknuli da napišem ovaj članak i da one koji su zaboravili podsjetim a one koji nisu upućeni uputim što je Kasa uzajamne pomoći, kako je postala i na koji način funkcionira.

Kasa uzajamne pomoći osnovana je u SOUR Vjesnik, spadala je pod Radnu zajednicu Društveni standard i zapošljavala je dvije radnice. To su bila vremena kada su radnici u gotovo svim velikim poduzećima osnivali Kase uzajamne pomoći i na taj način uz nikakvu ili vrlo malu kamatu vlastitim sredstvima omogućili kreditiranje sebi i svojim kolegama, a poslodavac je omogućio osnivanje Kase i snosio sve  popratne troškove (plaću radnica, kancelarijski materijal, prostor i dr. ).Raspadom SOUR- a Vjesnik na niz poduzeća Kasa uzajamne pomoći je nastavila sa radom, ali sada više ne kao dio poduzeća nego kao samostalni pravni subjekt. Tvrtke, vlasnice Vjesnikovog nebodera poštujući želju radnika i tradiciju da Kasa nastavi sa radom dozvolili su nastavak rada Kase u svojem prostoru, prihvatili da i dalje, na zahtjev i u interesu svojih radnika provode obustavu članarine za kasu (nema zakonske obaveze), ali pritom nemaju nikakvu ingerenciju nad radom Kase i njenim zaposlenicima.

Dakle , Kasa uzajamne pomoći funkcionira po principu solidarnosti, odnosno tako dugo dok svi članovi te kase (a ne sindikata) uplaćuju svoje obaveze. Cijeli sustav se ruši u trenutku kada članovi prestanu plaćati svoje obaveze, što se čini se i događa. Članovi Kase zaposleni u Tisku redovito uplaćuju svoje obaveze i sa pravom se pitaju što se događa i gdje je njihov novac, s obzirom da znatan dio članova koji su pripali pod druge tvrtke više ne plaćaju svoja dugovanja.

Da rezimiram, niti sindikat niti poslodavac, u ovom slučaju Tisak, nemaju nikakvu poveznicu sa Kasom uzajamne pomoći i  nemaju  mogućnost da radnicima, članovima sindikata, pomognu u rješavanju nastalih problema, niti snose krivicu za nastale probleme. Ostaje nam samo  da apeliramo na moral, podsjetimo na solidarnost i molimo naše kolege, članove Kase, kojima je dostupan Grafičar, a rade u drugim tvrtkama bivšega SOUR Vjesnik da podmiruju redovno svoje obaveze da bi neki drugi članovi Kase mogli dobiti svoj teško ušteđen novac.