Tisak, Zagreb – Nastavak obilaska članova

Tisak, Zagreb – Nastavak obilaska članova

Unatoč nastojanjima da u tekućoj godini  obiđemo sve dijelove Tiska u kojima imamo naše članove 2012 godine to nismo uspjeli u potpunosti. Vremenske prilike nam nisu bile sklone pa smo bili prisiljeni odgoditi neke obilaske terena. Kako smo već izvijestili, obišli smo članstvo Splita i okolice, polovicom prošlog prosinca upriličili susret sa našim članovima na području Istre.

Dana 04. veljače ove godine obišli smo i naše članove sa šireg područja Vinkovaca. Odaziv članstva je bio dobar, atmosfera na sastanku ugodna. Ohrabruje činjenica da na tom području mlađi radnici pokazuju interes za pravne akte kojima su regulirana njihova prava i obaveze, kao i za rad sindikata i njegovu povijest. Kao i svugdje radnici ističu da su svjesni situacije u državi i okruženju, ali  naglašavaju  problem izrazito malih plaća prodavača i skladišnih radnika. Nakon službenog dijela u opuštenoj atmosferi  nastavili smo neformalne pojedinačne  razgovore i zainteresiranima  odgovarali na upite.

Obilazak terena se nastavlja i u planu je obilazak članstva u Slavonskom Brodu, Novoj Gradišci, Šibeniku Zadru i Rijeci. Nadamo se da će odaziv biti kao i do sada, te da će naši članovi svojim idejama, sugestijama kao i primjedbama pridonijeti još kvalitetnijem radu sindikalne podružnice Tisak.