Tisak, Zagreb – Potpisan dodatak kolektivnom ugovoru

Tisak, Zagreb – Potpisan dodatak kolektivnom ugovoru

Sva četiri sindikata koja djeluju u Tisku dogovorili su što će tražiti od poslodavca kroz izmjene odredaba Dodatka kolektivnom ugovoru koji regulira većinu materijalnih prava koja proizlaze iz rada. Već smo u prošlom broju iskazali skepsu u volju i mogućnost poslodavca da poveća neka prava. Sindikati su se nadali barem  povećanju plaće. Tisak je prošlu godinu završio sa ostvarenom dobiti. Novčana prava zaposlenih nisu se mijenjala nekoliko godina a pojedina prava ne ostvaruju se na dogovoreni način.  Pregovarački odbor poslodavca ponavljao je priču o nemogućnosti povećanja plaća za ljude koji rade i ostvaruju dobit. Za njih samo nove obaveze, novi artikli, nove usluge. Iako je  ukupni trošak osoblja pao i poslodavac ga je osjetno smanjio ne nalazi načina da poveća plaće jer čini nam se da je jedan razlog prevladao, na nivou koncerna nikome se ne može povećati plaća niti ikoje pravo. Na žalost naša strahovanja su se obistinila poslodavac neće podići niti jedno pravo regulirano dodatkom ugovoru a stidljivo su najavili, ako rezultati dozvole, da će tijekom godine podići plaće prodavačima. Plaća prodavača i dalje je … sram me je napisati.