Tisak, Zagreb – Potrebni novi izbori za radničko vijeće

Tisak, Zagreb – Potrebni novi izbori za radničko vijeće

Vrhovni sud Republike Hrvatske je 10. lipnja 2014. g. potvrdio presudu Županijskog suda iz Zagreba od 5. svibnja 2014. g. Time su poništeni redoviti izbori za radničko vijeće u Tisku d.d. jer sud smatra da nije dokazana uredna dostava prema Sindikatu hrvatskog vozača, koji je u sporno vrijeme sa 9 članova počeo djelovati u Tisku d.d. te je kasnije tražio poništenje izbora.

 Od primitka te odluke više ne egzistira radničko vijeće u Tisku d.d., a radnici bi ostali bez mogućnosti da njihovi predstavnici sudjeluju u odlučivanju te prate primjenu dogovorenih prava radnika iz Kolektivnog ugovora. Sve što je prethodilo ovoj situaciji sad je manje važno jer ostaje činjenica da tvrtka s više od 4000 radnika, nakon punih 15 godina od formiranja prvog radničkog vijeća, u najnezgodnijem dijelu godine ostaje bez predstavnika radnika u obliku radničkog vijeća.

Stoga je Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske uputio poziv za hitan sastanak svim sindikatima koji sada djeluju u Tisku, s ciljem rješavanja novonastale situacije te sklapanja sporazuma o načinu preuzimanja svih prava i obaveza radničkog vijeća od strane sindikalnih povjerenika, a do ponovnih izbora za radničko vijeće Tiska. Nadamo se da će se sindikati usuglasiti i u interesu svih zaposlenih brzo dogovoriti prijelazno rješenje do izbora novog radničkog vijeća.