Tisak, Zagreb – Tatjana Dretar nova glavna povjerenica u Tisku

Tisak, Zagreb – Tatjana Dretar nova glavna povjerenica u Tisku

Zbog odlaska u mirovinu dosadašnje glavne povjerenice Dubravke Prpić, održana je izborna skupština naše najveće sindikalne podružnice. U radu skupštine od pozvanih 59, sudjelovala su 52 delegata. Skupštini je nazočio i Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata.

Dubravka Prpić podnijela je izvještaj o radu podružnice za razdoblje od godine i pol, od posljednje redovne izvještajno-izborne skupštine. Od značajnijih aktivnosti izdvojila je produženje kolektivnog ugovora, utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, od pet svega su dva sindikata reprezentativna, i o redovitim sastancima s Upravom društva. Kolektivnim ugovorom zadržana su sva prava, a u slučaju težih uvjeta rada kod nekih radnih mjesta ostvareno je i povećanje kao i povećane naknade za slučaj pljačke. Dodatak kolektivnom ugovoru je produžen za godinu dana, a sam kolektivni ugovor potpisan je na pet godina. Mnogi članovi tražili su financijsku pomoć iz Fonda solidarnosti, a petnaestak do dvadeset zahtjeva mjesečno je za kratkoročnu sindikalnu pozajmicu. Posebno je apostrofirana aktivnost na izborima za radničko vijeće, gdje je naša lista dobila većinu članova.

Predsjednica Nadzornog odbora podružnice Tatjana Dretar podnijela je izvješće o financijsko-materijalnom poslovanju za proteklo razdoblje te utvrdila da je poslovanje bilo uredno i transparentno te u skladu s odlukama povjereništva. Nakon usvojenih izvješća dosadašnja povjerenica Dubravka Prpić razriješena je dužnosti i uz zahvalu predsjednika Sindikata uručen joj je i prigodan dar.

Za novog glavnog povjerenika bila su nominirana dva kandidata: Tatjana Dretar i Davor Dvekar. U svojem predstavljanju oboje kandidata izrazilo je privrženost sindikatu sa željom za daljnjim rastom i razvojem. Nakon podjele glasačkih listića i tajnog glasanja, izborna komisija je izvijestila da je većinom glasova delegata Tatjana Dretar nova glavna povjerenica podružnice Tisak. Uslijedile su čestitke i zahvala.