Trećina trgovačkih društava u Hrvatskoj je u vlasništvu žena

Trećina trgovačkih društava u Hrvatskoj je u vlasništvu žena
Udio žena u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava u Hrvatskoj u 2018. godini iznosio je 31,3 posto, pokazuje analiza Financijske agencije (FINA) objavljena u povodu Svjetskog dana poduzetnica. Prema rezultatima analize trgovačkih društava u 2018. godini, 26.676 društava ili 22 posto bilo je isključivo u vlasništvu žena, s tim da su u još 12.518 društava žene suvlasnice s muškarcima i/ili pravnim osobama. 
Analiza pokazuje da je udio žena poduzetnica lagano rastao u razdoblju od 2010. do 2018. godine. Udio društava u kojima su isključivo žene osnivači kretao se tako od 17,3 posto u 2010. do 22 posto u 2018. g. Danas taj udio iznosi 31,3 posto, iako je prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2018. g. Hrvatska imala 4,087.843 stanovnika, od toga 1,975.052 muškaraca (48,3 posto) i 2,112.791 ženu (51,7 posto). 
Najviše žena poduzetnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Promatrano po županijama, najveći dio trgovačkih društava koja su isključivo u vlasništvu žena lani je bio najveći u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 25,2 posto. Udio poduzetnica je najniži u Virovitičko-podravskoj županiji, 18,3 posto. Nominalno je najveći broj trgovačkih društava isključivo u vlasništvu žena u Gradu Zagrebu, 9.694 društva.
Poduzetnice s najvećim prihodom u trgovini
Najviše je poduzetnica u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti, a njih 6.054 ostvarilo je prihode od 3,3 milijarde kuna. Poduzetnica u području trgovine lani je bilo 5.665, a u toj djelatnosti su ostvarile i najveći prihod, 11,3 milijarde kuna. 
Najveći prihod po zaposlenom, 961,2 tisuće kuna, kao i najveću dobit po zaposlenom, 88 tisuća kuna, ostvarile su poduzetnice u području djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnosti sanacije okoliša. 
Još je uvijek veći udio žena u uslužnim djelatnostima, odnosno u tim djelatnostima je manja razlika u vlasničkoj strukturi između žena i muškaraca vlasnika, dok je u ostalim djelatnostima koje su pretežito proizvodnog karaktera udio žena i muškaraca u vlasništvu društava daleko veći na strani muškaraca kao vlasnika. Društva u vlasništvu muškaraca zapošljavaju i višestruko više radnika, ostvaruju veće prihode i raspolažu većom imovinom, što je potvrda veće aktivnosti muške populacije u poduzetništvu. Stanje se mijenja, no sporo, unatoč poticajima razvoju ženskog poduzetništva, srednjoročnim strategijama razvoja i nastojanjima da se žene u većoj mjeri uključe u područje biznisa, koje još uvijek, u velikom dijelu, pripada muškom dijelu stanovništva.