Ukupno 33.000 kuna solidarnih pomoći bolesnim članovima

Ukupno 33.000 kuna solidarnih pomoći bolesnim članovima

Upravni odbor sredstva solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je 20. travnja 2021. godine, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, održao svoju 3. sjednicu u ovom mandatu na kojoj je donio Odluku o dodjeli solidarne pomoći članicama i članovima sindikata koji su na dugotrajnom bolovanju, a koji su podnijeli zahtjev te dostavili odgovarajuću dokumentaciju.

Solidarne pomoći dodijeljene su članicama i članovima sindikata iz sindikalnih podružnica Tisak plus, Grafičar – Tvornica vreća, URIHO i AR – Packaging Croatia, Tiskara Zelina, Narodne novine, DES. Dodijeljeno je 21 solidarne pomoći u ukupnom iznosu od 33.000,00 kn u iznosima od 1000,00 – 2000,00 kn.

Kada je riječ o članovima sindikata koji uzastopno iz godine u godinu podnose zahtjeve za solidarnom pomoći, Upravni odbor  je po prvi puta kod donošenja odluke o dodjeli solidarne pomoći tim podnositeljima zahtjeva vodio računa i o zaključcima koje je po navedenom pitanju donio na 2. sjednici u listopadu prošle godine. Naime, Upravni odbor je uočio da postoje slučajevi da pojedini članovi sindikata iz godine u godinu uzastopno traže solidarnu pomoć. U takvim slučajevima kod donošenja odluke o dodjeli solidarne pomoći članu sindikata kojemu je uzastopno više godina unatrag dodjeljivana solidarna pomoć UOSS će prvenstveno voditi računa o težini bolesti člana sindikata koji uzastopno zahtjeva solidarnu pomoć, odnosno ako je članu sindikata već dodijeljena solidarna pomoć više puta tijekom proteklog razdoblja pomoć će se takvom članu sindikata dodijeliti samo ako je u odnosu na proteklo razdoblje od prethodne dodjele pomoći došlo do pogoršanja zdravstvenoga stanja podnositelja zahtjeva.

UOSS je ujedno donio i odluku o dodjeli posmrtnine za umrlog člana sindikata u iznosu od 2.000,00 kn.