UOSS dodijelio 21.500 kn solidarnih pomoći bolesnim članovima sindikata

UOSS dodijelio 21.500 kn solidarnih pomoći bolesnim članovima sindikata

Upravni odbor sredstva solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je donio Odluku o dodjeli solidarne pomoći članicama i članovima sindikata koji su na dugotrajnom bolovanju, a koji su podnijeli zahtjev te dostavili odgovarajuću dokumentaciju.

Solidarne pomoći dodijeljene su članicama i članovima sindikata iz sindikalnih podružnica Tisak plus, Bakrotisak, Gradska tiskara Osijek, Grafičar tvornica vreća, Narodne novine, A&R Packaging i Tiskara Zelina.

Dodijeljeno je 15 solidarnih pomoći u ukupnom iznosu od 21.500,00 kn u iznosima od 500,00 – 2000,00 kn, dok su dva zahtjeva odbijena s obzirom da je navedenim podnositeljima zahtjeva u nekoliko navrata posljednjih godina dodijeljena solidarna pomoć. Naime, kada je riječ o članovima sindikata koji uzastopno iz godine u godinu podnose zahtjeve za solidarnom pomoći, Upravni odbor kontinuirano vodi računa o zaključcima koje je po navedenom pitanju donio na 2. sjednici u listopadu 2020. godine, a kojim je odlučio da se uzastopna dodjela sredstava za solidarnu pomoć omogući samo onim podnositeljima zahtjeva koji su teže bolesni, odnosno onima kod kojih je u odnosu na prethodnu dodjelu pomoći došlo do pogoršanja zdravstvenoga stanja. Ukoliko nisu ispunjeni navedeni uvjeti mora proteći veće vremensko razdoblje od godine dana odnosno da se pravo može ostvariti samo jednom u dvije godine, i pod uvjetom daje član najmanje 3 mjeseca na neprekidnom bolovanju. Pri razmatranju novog uzastopnog zahtjeva i dodjelom pomoći UOSS uzima u obzir razdoblje trajanja bolovanja počevši od zadnje isplate solidarne pomoći.

UOSS je ujedno donio i odluku o dodjeli posmrtnine za umrle članove sindikata u iznosu od 20.200,00 kn.