Uskoro konferencija o kolektivnim ugovorima

Uskoro konferencija o kolektivnim ugovorima

Kao dio edukativnih procesa u Sindikatu grafičara, a prema odluci predsjedništva krajem siječnja mjeseca planirana je konferencija sa temom kolektivno pregovaranje. Na žalost održavanje je otkazano iz više razloga koji su se jednostavno poklopili od izrazito neprimjerenih vremenskih uvjeta i ledene kiše koja je upravo tih dana okovala Hrvatsku do nešto manjeg broja  prijavljenih od planiranog.

Programom je predviđeno da se kolektivno pregovaranje sagleda sa svih aspekata te da se prezentiraju iskustva i praksa Europe. Temama se treba obuhvatiti socijalni dijalog i kolektivne pregovore do sada u Hrvatskoj sa težištem na cjelovito sagledavanje odnosa između potpisnika kolektivnih ugovora. Slična tema, ali za odnose unutar grafičkog sektora Europe sa iskustvima i osnovnom smjernicama trebala je doprinijeti širem sagledavanju kolektivnog pregovaranja. Prikaz ekonomskog stanja u grafičkom sektoru Hrvatske pokazala bi u kojem stanju (tehnološko stanje, količine proizvodnje, investicije, broj zaposlenih) se odvijaju odnosi socijalnih partnera u postupku pregovaranja i dogovaranja prava i obveza koja proizlaze iz radnog odnosa. Glavno težište na konferenciji dalo bi se na pregled kolektivnih ugovora sklopljenih u društvima u kojima Sindikat grafičara ima članstvo i sklopljene kolektivne ugovore. Pregled ima težište na odnosima u nivou prava 2008. godine označene kao godine početka krize i 2013. godine. Uz prikaz globalnog stanja kolektivnih ugovora na kraju 2008. i 2013. godine  pripremljen je i prikaz po svim ugovorenim institutima kolektivnih ugovora. Na kraju ratifikacija kolektivnih ugovora kao prihvaćanje ili odbijanje dogovorenog na nivou pregovaračkih odbora, od strane ukupnog članstva, bila bi također tema konferencije.

Teme su interesantne i životne te je dogovoren novi termin održavanja konferencije krajem mjeseca ožujka odnosno 21.,22. i 23. ožujka ove godine u Daruvarskim toplicama.