Veća minimalna plaća?

Veća minimalna plaća?

Tijekom srpnja i kolovoza ove godine održano je nekoliko sastanaka socijalnih partnera u vezi inicijative sindikata o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći, a kako bi se umjesto dosadašnje formule izračuna minimalne plaće propisala nova formula, koju predlaže Međunarodna organizacija rada, što bi imalo za cilj povećanje dosadašnjeg iznosa minimalne plaće.

Naime, prema objavi Državnog zavoda za statistiku minimalna plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. godine iznosi 2.814,00 kuna bruto. Prema odredbama važećeg Zakona o minimalnoj plaći minimalna plaća utvrđena je na način da iznosi 39% posto prosječne mjesečne bruto plaće ostvarene u prethodnoj godini kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, dok se za svako sljedeće jednogodišnje razdoblje, usklađivala s realnim rastom BDP-a za prethodnu godinu, na način da se udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći uveća za postotak realnog rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Nova formula – veća minimalna plaća?

Prema novoj predloženoj formuli visina minimalne plaće utvrđivala bi se prema sljedećim parametrima koje objavljuje Državnog zavoda za statistiku:

1) udjelu minimalne plaće u prosječnoj mjesečnoj bruto plaći ostvarenoj u gospodarstvu tijekom prethodne kalendarske godine u Republici Hrvatskoj;

2) mjesečnom iznosu praga rizika od siromaštva za prethodnu kalendarsku godinu za prosječnu obitelj od četiri člana;

3) stopi i broju zaposlenih u prvih šest mjeseci tekuće godine.

Nova najniža bruto minimalna plaća, izračunata prema spomenutoj formuli, trebala bi iznositi 3080 kuna, što bi bio porast za 266 kuna.

Prema prijedlogu novog Zakona, minimalna plaća bi se usklađivala jednom godišnje.

Poslodavci protiv

Hrvatska udruga poslodavaca protivi se porastu iznosa minimalne plaće, ističući da će porast minimalne plaće utjecati na gubitak radnih mjesta te uništenje grana djelatnosti koje su u teškoćama, kao što je primjerice drvna i prerađivačka  industrija.  Poslodavci ujedno predlažu da se u formulu za izračun iznosa minimalne plaće uzme u obzir i parametar koji se odnosi na stopu rasa/pada BDP-a, što bi za posljedicu imalo pad iznosa minimalne plaće u slučaju kada bi BDP bio negativan, odnosno kada bi padao.

Kako socijalni partneri još nosu postigli dogovor oko formule za izračun minimalne plaće, na jesen predstoji daljnji krug pregovora socijalnih partnera.