Zakon o ratifikaciji Konvencije br. 144 – Vlada prihvaća obvezu

Zakon o ratifikaciji Konvencije br. 144 – Vlada prihvaća obvezu
Na sjednici održanoj 10. listopada 2019. godine Vlada Republike Hrvatske je usvojila Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda (Konvencija br. 144.), koju su do danas ratificirale gotovo sve države članice Europske unije (osim Luksemburga i Hrvatske). Riječ je o Konvenciji čiju ratifikaciju traže socijalni partneri već godinama, kako bi se Vlada obvezala na uspostavu transparentnog i kontinuiranog sustava savjetovanja sa socijalnim partnerima o svim bitnim pitanjima.
Obvezne konzultacije javnih vlasti 
Naime, Opća konferencija Međunarodne organizacije rada, održana 1976. godine usvojila je u Ženevi 21. lipnja 1976. Konvenciju br. 144 kao važnu upravljačku konvenciju usmjerenu promociji djelotvornih konzultacija između javnih vlasti i reprezentativnih organizacija poslodavaca i sindikata na nacionalnoj razini kojima je cilj bio uspostaviti dijalog između vlasti i socijalnih partnera o brojnim odredbama konvencija i preporuka međunarodnog radnog prava, s ciljem uspostave tripartitnog mehanizma promocije implementacije međunarodnih standarda rada. Konvenciju je do sada ratificiralo 149 država članica Međunarodne organizacije rada, a niti jedna od njih nije je otkazala. 
Socijalni partneri su se još u ožujku 2018. godine suglasili o potrebi njezine što brže ratifikacije, kako bi se ona ratificirala u 2019. godini, godini proslave stote obljetnice Međunarodne organizacije rada. Usvajanje Konvencije trebalo bi pridonijeti ostvarivanju cilja promicanja djelotvornih konzultacija na nacionalnoj razini između javnih vlasti i ravnopravno zastupljenih reprezentativnih udruga poslodavaca i sindikata više razine.