Zakon o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca za kolektivno pregovaranje – Zakon o radu mijenjaju zaobilaznim putem

Zakon o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca za kolektivno pregovaranje – Zakon o radu mijenjaju zaobilaznim putem

Vlada je na sjednici 6. lipnja usvojila Prijedlog Zakona o reprezentativnosti koji je uoči sjednice gospodarsko-socijalnog vijeća dobio novi naziv – Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje. Prijedlog Zakona ide u Hrvatski sabor na dva čitanja, a za njegovo donošenje potrebna je apsolutna većina od 77 glasova.

Poticaj za okrupnjavanje sindikata?

Tim zakonom, koji se neuspješno pokušava donijeti već petnaestak godina, želimo potaknuti konsolidaciju sindikalnog pokreta i okrupnjavanje sindikata, istaknuo je ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. U Hrvatskoj je od 1,4 milijuna radnika trenutno njih svega 450.000 sindikalno organizirano. Oko kriterija za reprezentativnost vrlo je teško postići konsenzus, pa ako se to ni ovoga puta ne uspije, Vlada preuzima odgovornost i donosi rješenja…

Središnjice 20, a strukovni sindikati 40 posto

Zakonom se regulira kolektivno pregovaranje te broj članova sindikata i poslodavačkih udruga potrebnih za članstvo u Gospodarskosocijalnom vijeću, a u posljednji tren je povećan cenzus vezan uz pravo sindikata na sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju sa 10 na 20 posto članova od ukupno sindikalno organiziranog članstva, kao i cenzus za strukovne sindikate sa 30 na 40 posto.

Produžena primjena tri mjeseca nakon isteka kolektivnog ugovora

Uređuje se pitanje produžene primjene pravnih pravila nakon isteka kolektivnog ugovora, na način da produljena primjena pravila više ne vrijedi neograničeno već samo tri mjeseca nakon isteka ugovora. Iako je to pitanje regulirano člankom 262. Zakona o radu (ZOR), Vlada smatra da zbog toga ne treba mijenjati ZOR, već se to može riješiti ovim zakonom koji uređuje kolektivno pregovaranje.