Započeli kolektivni pregovori u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d.

Započeli kolektivni pregovori u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d.
S obzirom na to da važeći Kolektivni ugovor u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d. istječe 1. travnja, pregovarački odbori Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske započeli su pregovore za novi Kolektivni ugovor za radnike u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d.
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske pozdravio je nastojanja poslodavca da se kontinuirano zalaže na unapređenju prava radnika u toj tvrtki te na unapređenju poslovanja i poslovnih procesa. 
U kontekstu dosadašnje konstruktivne i korektne suradnje s poslodavcem u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d., a uvažavajući potrebu zadržavanja radnika u djelatnosti te unapređenja razine njihovih materijalnih prava, uvjereni smo da će i ovi kolektivni pregovori u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d. biti okončani sklapanjem novog, boljeg Kolektivnog ugovora.