Započeli pregovori za veća materijalna prava radnika na HRT-u

Započeli pregovori za veća materijalna prava radnika na HRT-u

Dana 30. rujna 2022. godine održan je drugi krug pregovora pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca na Hrvatskoj radioteleviziji, nakon što su na prvom sastanku pregovaračkih odbora, koji je održan 22. rujna 2022. godine obje strane razmijenile stavove u pogledu tijeka i sadržaja kolektivnih pregovora koji bi bili usmjereni prvenstveno na implementaciju vladinih mjera za poboljšanje materijalnog statusa radnika.

Naime, s obzirom  da su plaće radnika pod sve većim pritiskom rastuće inflacije i povećanja troškova života sindikati su inicirali pregovore za izmjene važećeg Kolektivnog ugovora na Hrvatskoj radioteleviziji, kako bi se sa poslodavcem razgovaralo o mogućnostima povećanja materijalnih prava radnika.

Imajući u vidru potrebu žurne izmjene važećeg Kolektivnog ugovora kako bi se osigurala veća materijalna prava radnika koja se mogu isplatiti do kraja ove godine kao što su prigodne nagrade (božićnica), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, dar djetetu do 15. godina starosti, dar u naravi, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, otpremnine prilikom odlaska u mirovinu, sindikalna strana predložila je poslodavcu žurni dogovor oko izmjena važećeg Kolektivnog ugovora.

Važeći Kolektivni ugovor je na snazi do 31. prosinca ove godine, te je za očekivati da će uskoro započeti kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor.

Na drugom održanom sastanku pregovarački odbori su dogovorili protokol o kolektivnom pregovaranju kojim je utvrđen sadržaj kolektivnih pregovora te njegova dinamika. Sudeći prema najavama pregovaračkog tima poslodavca, može se očekivati pozitivan stav poslodavca spram podizanja materijalnih prava radnika, a u kojem iznosu će se i koja prava podizati biti će predmet dogovora poslodavca i sindikata.

Sastanci pregovaračkih odbora održavat će se u pravilu jednom tjedno, sukladno zajedničkom dogovoru pregovaračkih timova.

U pregovarački tim sindikalne strane imenovani su: Maja Sever i Elizabeta Gojan iz Sindikata novinara, Marijan Petričević, Iva Stipetić i David  Jakov Babić iz HURS – Sindikata tehnike i Josipa Jelčić Bjelajac iz Samostalnog sindikata radnika HRT-a te Marina Kasunić Peris, koja je stručna podrška pregovaračkom timu sindikata.