Zapošljavanje maloljetnika

ZOR propisuje apsolutnu zabranu zapošljavanja maloljetnih osoba mlađih od petnaest godina te svih maloljetnih osoba, dakle i maloljetnika starijih od petnaest, a mlađih od osamnaest godina koji pohađaju obvezno osnovno obrazovanje.

Zapošljavanje maloljetnika

ZOR propisuje apsolutnu zabranu zapošljavanja maloljetnih osoba mlađih od petnaest godina te svih maloljetnih osoba, dakle i maloljetnika starijih od petnaest, a mlađih od osamnaest godina koji pohađaju obvezno osnovno obrazovanje. To praktično znači da se i na maloljetnika koji, primjerice, sa šesnaest godina pohađa osmi razred osnovne škole proteže propisana apsolutna zabrana zapošljavanja.

Tijekom inspekcijskog nadzora inspektori rada su ovlašteni poslodavcu naložiti zabranu rada maloljetnika mlađeg od petnaest godina i maloljetnika starijeg od petnaest godina koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, a poslodavac koji zaposli takvog maloljetnika, kao i poslodavac koji ne postupi po nalogu inspektora, odgovara i za najteži prekršaj.

Maloljetnik, kojeg je zakonski zastupnik ovlastio za zaključenje ugovora o radu, stječe u vezi s tim ugovorom poslovnu sposobnost i time mogućnost samostalnog poduzimanja svih pravnih radnji, pa tako i pokretanje i sudjelovanje u sudskim postupcima vezanima uz taj ugovor. Poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika, koji za sklapanje ugovora o radu nema ovlaštenje zakonskog zastupnika, odnosno odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Pri tome su od ovlaštenja izuzeti pravni poslovi za čije poduzimanje zakonskom zastupniku treba odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi. U slučaju spora između zakonskih zastupnika ili između jednog ili više zakonskih zastupnika i maloljetnika, o davanju ovlaštenja za sklapanje ugovora o radu odlučuje centar za socijalnu skrb, vodeći računa o interesima maloljetnika. Zakonski zastupnik može povući ili ograničiti ovlaštenje, odnosno u ime maloljetnika raskinuti radni odnos. Skrbnik može ovlaštenje dati maloljetniku samo na temelju prethodnog odobrenja tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi. Ovlaštenje se mora dati u pisanom obliku. Zapošljavanje maloljetnika bez odobrenja njegovog zakonskog zastupnika sankcionirano je kao najteži prekršaj poslodavca (čl. 229. ZOR-a).

Posebna zaštita maloljetnih radnika osigurana je i putem apsolutne zabrane njihovog zapošljavanja i rada na određenim poslovima koji mogu ugroziti njihovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, te zabrana njihovog zapošljavanja i rada na poslovima za koje je prethodno potrebno utvrditi zdravstvenu sposobnost maloljetnika. Suštinski se tu definiraju dvije vrste poslova i to, kao prvo, poslovi s osobitim opasnostima na kojima se maloljetnik nikada ne smije zaposliti i raditi, a kao drugo, poslovi na kojima se maloljetnik može zaposliti i raditi tek nakon prethodno utvrđene zdravstvene sposobnosti. Navedeni poslovi su definirani Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN br. 89/2015.) i Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN broj 5/84.).

Inspektori rada su ovlašteni upravnom mjerom zabraniti rad maloljetnika na poslovima na kojima ne smiju raditi, kao i rad na poslovima na kojima bi mogli raditi, ali im nije prethodno utvrđena zdravstvena sposobnost, a poslodavac je za isto i prekršajno sankcioniran najtežim prekršajem. Poslodavac je obvezan na zahtjev maloljetnika, njegovog roditelja ili skrbnika, radničkog vijeća, sindikata ili inspektora rada, maloljetnom radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za druge odgovarajuće poslove, a tek ako takvih poslova nema, može mu otkazati ugovor o radu.

Aktivnosti u kojima može sudjelovati maloljetnik uz naplatu i pod uvjetom prethodnog odobrenja inspektora rada propisane su Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima može sudjelovati (NN br. 62/2010.).

Članak 22. ZOR-a daje ovlasti inspektoru rada da naloži poseban zdravstveni pregled maloljetnika ako posumnja da maloljetnik obavlja poslove koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj te na temelju nalaza i mišljenja ovlaštenog liječnika upravnom mjerom može i zabraniti rad maloljetnika na takvim poslovima. U tim slučajevima će inspektor rada odrediti rok u kojem poslodavac mora pribaviti nalaz i mišljenje ovlaštenog liječnika, a sve troškove tog liječničkog pregleda snosi poslodavac.

Postupak inspekcijskog nadzora, osim po službenoj dužnosti, mogu zahtijevati i maloljetni radnik, njegov roditelj ili skrbnik, radničko vijeće ili sindikat. I ovdje je propisana obveza poslodavca da u slučaju zabrane rada maloljetnika na određenim poslovima, mora maloljetnom radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu na drugim odgovarajućim poslovima, a tek ako takvih poslova nema, može otkazati maloljetnom radniku ugovor o radu pod uvjetima propisanim ZOR-om.

Zaključno još treba istaknuti da su u cilju posebne i pojačane zaštite maloljetnih radnika, novčane kazne propisane za sve prekršaje poslodavaca po ZOR-u, propisane u dvostrukom iznosu u odnosu na novčane kazne za prekršaje počinjene na štetu punoljetnih radnika.