Zrinski, Čakovec – Pisanje manjka sati

Zrinski, Čakovec – Pisanje manjka sati

U posljednje vrijeme su u Zrinskom, a i u još nekoliko podružnica, aktualne pritužbe radnika kako im poslodavac u posljednji tren otkazuje smjenu, odnosno 2-3 dana prije, a u nekim slučajevima ih zove isti dan i obavijesti da ne moraju doći na posao. U tom slučaju im piše “manjak” sati, odnosno otkazanu smjenu im bilježi kao da nije odrađena, te ih poziva da te sate moraju naknadno odraditi.

Sukladno Zakonu o radu, poslodavac radnike mora obavijestiti o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika. No, prijeka potreba, kao što je izvanredno povećanje posla, ne može biti učestala niti svaki dan, stoga ako poslodavac radnicima otkaže smjenu u roku suprotnom od zakonskog određenja, dužan im je evidentirati to otkazivanje kao da su radili, a ne kao manjak sati, niti ih može pozivati na naknadno odrađivanje tih sati. U tom slučaju takvi sati se moraju tretirati kao prekovremeni rad. Posebno nije dopušteno najavljeno umanjivanje plaće radnicima zbog “manjka” sati koji nisu nastali njihovom krivnjom.

Poslodavac ima zakonsku mogućnost donijeti odluku o nejednakom rasporedu radnog vremena, ali takva odluka mora također ispunjavati zakonom propisane uvjete te takva rješenja također moraju biti planirana i najavljena radnicima.

Nepravilnosti u pogledu nepravovremenog mijenjanja rasporeda radnog vremena mogu radnicima onemogućiti korištenje njihovog dnevnog i tjednog odmora te planiranje slobodnog vremena i obiteljskog života, a što se na kraju može negativno odraziti na njihovu produktivnost, motiviranost i na samo poslovanje društva. Stoga je Sindikat uputio poslodavcu dopis u kojem traži da se takve nepravilnosti isprave, uz napomenu mogućih prekršajnih sankcija u suprotnom.