Zrinski – Izvještajno ročište

Zrinski – Izvještajno ročište
Izvještajno ročište u stečajnom postupku nad Zrinskim održalo se 27. svibnja 2019. g. na Trgovačkom sudu u Varaždinu. Stečajna upraviteljica Nevenka Golubić je ukratko izložila svoje izvješće. Dostavila je Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnina i pokretnina u vlasništvu Zrinskog. Procijenjena tržišna vrijednost nekretnina iznosi 19,450.000,00 kn, a vrijednost pokretnina, potraživanja i dr. iznosi 17,368.281,55 kn. Ukupne obveze iznose 24,288.091,96 kn. 
Stečajni vjerovnici su donijeli odluke o prihvaćanju stečajne upraviteljice o gospodarskom položaju stečajnog dužnika i njegovim uzrocima, te su odlučili da se poslovanje stečajnog dužnika neće nastaviti. 
Na snazi je trenutačno ugovor o zakupu nekretnina i pokretnina koje čine stečajnu masu s pravnom osobom Tiskara Zrinski d.o.o., te će taj Ugovor važiti još dodatna tri mjeseca.
Na izvještajnom ročištu smo apelirali prema ostalim stečajnim vjerovnicima da se još ne donosi odluka o prodaji imovine. Naime, zakupnik Tiskara Zrinski d.o.o. pokušava oživjeti poslovanje. Dvadesetak radnika je ponovno zaposleno, te su počeli raditi u dvije smjene, što znači da posla ima. Predložili smo da se zakupniku da prilika te da napravi dugoročni plan o poslovanju. Zakupnik je navodno spreman preuzeti dio dugovanja prema najvećem vjerovniku. Čeka se sljedeće ročište na kojem će se donositi daljnje odluke o sudbini Zrinskog, koje bi trebalo biti održano u srpnju.