Zrinski – Odobrena prodaja

Zrinski – Odobrena prodaja
Na ročištu, održanom 28. listopada 2019. g., donesena je odluka da će se nekretnine dužnika Zrinski, koje čine stečajnu masu, prodavati skupno, a pokretnine koje čine stečajnu masu i koje su opterećene razlučnim pravom, prodavat će se pojedinačno. Na temelju te odluke, stečajni sud je 5. studenoga 2019. g. donio rješenje o prodaji nekretnina dužnika. Sud će naknadno zaključkom o prodaji utvrditi vrijednost nekretnina, način prodaje i uvjete prodaje.
Na istom ročištu, 28. listopada 2019. g., donesena je i Odluka kojom se daje suglasnost stečajnoj upraviteljici da sklopi ugovor o zakupu nekretnina i pokretnina sa zakupnikom Tiskara Zrinski d.o.o. na razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. godine.