15. sjednica Predsjedništva – VI. kongres je pred nama

15. sjednica Predsjedništva – VI. kongres je pred nama

Petnaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 27. ožujka 2015. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

Potvrde izbornih skupština

Od prošle sjednice Predsjedništva preostalo je potvrditi još samo izbornu skupštinu sindikalne podružnice Model Pakiranja na kojoj je za sindikalnog povjerenika ponovno izabran Siniša Terzić. Predsjedništvo je potvrdilo i konstituirajuću sjednicu povjereništva Zagorsko-međimurske regije održanu 25. ožujka 2015. godine, na kojoj je za regionalnu povjerenicu ponovno izabrana Katarina Kišiček. Ostalo je još u kratkom roku provesti sjednice regionalnih povjereništava za preostale četiri regije.

Zajedno s Odašiljačima i vezama, suradnja s HRT-om

Vedar ton sjednici dala je činjenica da je Predsjedništvo prošireno za jednog člana odnosno promatrača, Brunu Margitića iz Odašiljača i veza. Naime, postupak povezivanja sa Sindikatom radnika Odašiljača i veza završen je na temelju odluke skupštine tog Sindikata, održane 27. veljače 2015. godine, a nakon čega je potpisan Sporazum o pristupanju Sindikata radnika Odašiljača i veza u Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, koji zajedno sa svim svojim članovima sindikata pristupa i stječe status punopravne sindikalne podružnice Odašiljači i veze u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Ovo je značajan događaj za oba sindikata i početak transformacije našeg sindikata prema stvaranju sindikata koji će objedinjavati sve članove zaposlene u medijskim djelatnostima.

Svi prisutni su aplauzom pozdravili ovaj događaj i kolegu Brunu Margitića, koji je potom prigodnim riječima pozdravio i njih. Naglasio je da su se delegati na predmetnoj skupštini izjasnili velikom većinom, njih 34 izjasnilo se za pristupanje, a samo dvoje protiv. Vesele se suradnji u okviru Sindikata grafičara, pri čemu pozitivnim ocjenjuju načelo da je podružnica samostalna u donošenju odluka koje se odnose na nju samu.

I razgovori sa Sindikatom radnika HRT-a došli su do kraja prve faze te je 24. ožujka 2015. godine potpisan Sporazum o jačanju međusobne suradnje, prema kojem će se uz participaciju mjesečne članarine pružati primjerena stručna pomoć stručnih službi našeg sindikata prema Sindikatu radnika HRT-a. To je ustvari prvi korak te slijedi nastavak razgovora o spajanju i stvaranju sindikata radnika svih medijskih djelatnosti.

Financijska izvješća za 2014. godinu i Plan za 2015. godinu

Agneza Novački Somek je uz veći broj tabelarnih prikaza dala opširno izvješće o prihodima i rashodima za 2014. godinu. I u 2014. godini bilježi se pad prihoda od članarine, manji od predviđenog, a uzrokovan je smanjenjem broja radnih mjesta u djelatnosti i stagnacijom razine plaća. No članarine i dalje čine najznačajniji prihod Sindikata. I prihodi i rashodi bili su u granicama plana, pri čemu u strukturi rashoda na sindikalne podružnice otpada 25,74%, a na zajedničke funkcije i solidarnost 74,26%. U odnosu na proračun za 2014. godinu ukupni rashodi su manji za 3,06%. Funkcionalni rashodi realizirani su 92% u odnosu na proračun. Plaće zaposlenih nisu povećavane ni ove godine. Iz strukture rashoda sindikalnih podružnica vidljivo je da se 61,35% rashoda odnosi na pomoći članovima odnosno isplatu potpora povodom blagdana.

U izvješću sredstava solidarnosti bilancirani su prihodi i rashodi svakog fonda, plasmani te stanje sredstava i izvora sredstava na dan 31. 12. 2014. godine. Štrajkački fond se smanjio za 1,25%, Fond solidarnosti je porastao za 0,60% dok u Fondu posmrtnine bilježimo rast za 57,12%. U 2014. godini zaprimljeno je oko 550 zahtjeva za kratkoročne pozajmice. Odobreno je ukupno 538 pozajmica u ukupnom iznosu od 3,086.000,00 kuna. Mjesečno je u prosjeku odobreno 45 pozajmica, a prosječni iznos pozajmice je 5.736,00 kune. Broj pozajmica povećan je za 10,9% u odnosu na prošlu godinu.

Nadzorni odbor Sindikata u sastavu: Tatjana Dretar, Blaženka Vuk, Ivica Mesić i Boris Horvat izvršio je pregled financijsko-materijalnog poslovanja prije ove sjednice, te nisu uočene nepravilnosti u poslovanju Sindikata.

Sva izvješća za 2014. godinu su usvojena, kao i Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu, koji se ne razlikuje previše od prethodne godine.

Pripreme za VI. kongres

Predsjedništvo je razmotrilo i usvojilo izvješća o kolektivnom pregovaranju, radno-pravnoj zaštiti, financijsko-materijalnom poslovanju te će se ona uz dodatne materijale, uklopiti u zajedničko izvješće o radu našeg Sindikata od 2011. do 2015. godine, odnosno između V. i VI. kongresa, sve kao radni materijal za usvajanje na VI. kongresu. Zamišljeno je da se ukupno izvješće sastoji od 9 cjelina; Uvod, Kolektivno pregovaranje, Radno-pravna zaštita, Tabelarni prikaz radno-pravne zaštite, Materijalno-financijsko poslovanje, Sindikalna suradnja, Aktivnosti podružnica, Sjednice organa, Sport i druženje.

S obzirom na zapisnike i podatke s izbornih skupština u sindikalnim podružnicama te podatke o članovima organa Sindikata u dosadašnjem mandatu, sačinjena je lista zastupnika VI. kongresa, a prema kojoj 49 zastupnika dolazi iz sindikalnih podružnica, a 31 (do 33) kao članovi organa Sindikata.

Predsjedništvo je utvrdilo i izborne liste kandidata za organe i funkcije u Sindikatu. Za Predsjedništvo je istaknuto 16 kandidata, a bira ih se 12. VI. kongresu će se predložiti da se u izbornom postupku za novo predsjedništvo osigura jedno mjesto za predstavnika iz Sindikalne podružnice Odašiljača i veza s obzirom na neposredno pristupanje, te da se dva mjesta osiguraju predstavnicima iz Sindikalne podružnice Tisak, zbog njezine veličine i brojnosti od 1100 članova. Za Nadzorni odbor je istaknuto 8 kandidata, a bira ih se 5, kao i za Statutarnu komisiju. Za Predsjednika sindikata je istaknut jedan kandidat.

Utvrđena su i radna tijela VI. kongresa odnosno njihov prijedlog. Tako se predlaže da Radno predsjedništvo čine Aleksandar Žaja (predsjednik Radnog predsjedništva), Dubravka Prpić, Jasenka Brigljević, Denis Brajnović, Siniša Đikandić i Stjepan Kolarić. Verifikacijsku komisiju se predlaže u sastavu Valent Kovač, Željka Sambolek-Mikota i Slobodan Brumnić. Kandidacijska komisija se predlaže u sastavu Ana Marija Presečan, Nada Poldrugač i Slaven Brkljačić. Za Izbornu komisiju se predlažu Davorin Šaramo, Katarina Kišiček, Bernarda Grabić, Danko Tresić Pavičić i Mira Tenčić. Za zapisničara se predlaže Suzana Žaja, a za ovjerovitelje zapisnika Dragutin Črljenec i Darko Krampač.

Prijedlozi uvodničara odnosno obrazloženja u radu su: Izvještaj o radu – Tonči Buljanović, Plaće i kolektivni ugovori – Boris Šifter, Radno-pravna zaštita – Darije Hanzalek, Materijalno-financijsko poslovanje – Agneza Novački Somek, Sredstva solidarnosti – Dubravka Prpić.

Planira se i Panel rasprava na temu „Budućnost radnih mjesta u grafičkoj industriji“, za koju izlagače još treba utvrditi. Vjerojatno će to biti predstavnici Grafičke škole i fakulteta, Agencije za obrazovanje, a od zastupnika Kongresa, posebice onih grafičkog obrazovanja, očekuje se aktivno sudjelovanje u raspravi.

Planira se i najaktivnijim kolegama u radu našeg Sindikata, koji su otišli iz tvrtki ili odlaze u mirovinu, uručiti Priznanje za dugogodišnji rad i doprinos.