3. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske – U novu godinu s mnogim aktivnostima

3. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske – U novu godinu s mnogim aktivnostima

Dana 21. prosinca 2011. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu održana je treća sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, na kojoj su uz članove Predsjedništva bili prisutni i članovi Nadzornog odbora, Statutarne komisije, Savjeta i Redakcije lista Grafičar, Regionalni povjerenici te pripadnici Stručne službe Sindikata.

S novinarima za Kolektivni ugovor djelatnosti

Predsjednik Stjepan Kolarić je ukratko izložio po zapisniku sa zajedničkog sastanka Izvršnog odbora Sindikata novinara Hrvatske i Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održanog 1. prosinca 2011. godine. Predsjedništvo je usvojilo zapisnik sa tog sastanka te potvrdilo zaključke kojima je dogovoreno da će se uputiti pisani odgovor HUP-u u kojemu će se tražiti da se do 20. prosinca 2011. godine jasno odrede prema tri bitna neriješena pitanja – najniža plaća, minuli rad i popis radnih mjesta s koeficijentima, te da jasno odgovore na pitanja što je s HURIN-om, je li izašao iz pregovora ili ostaje u pregovorima, te o tome kakav je stav HUP-a o proširenju kolektivnog ugovora na sve subjekte u djelatnosti (dopis je već upućen). Nadalje, dogovoreno je da će se u dogledno vrijeme održati zajednička tiskovna konferencija Sindikata novinara, Sindikata grafičara i HND-a o stanju u djelatnosti. Također zatražiti će se i sastanak s čelništvom EPH i Styrie da se vidi žele li vlasnici tih tvrtki kolektivni ugovor djelatnosti ili ne. Zatražiti će se i razgovor s Predsjednikom RH o stanju medija i položaju radnika u toj djelatnosti, te sastanak u Vladi i nadležnim ministarstvima o stanju u medijima i položaju radnika. Potvrđen je i dogovor da će oba sindikata pripremiti zajedničku akciju protiv sve češćeg rada na određeno vrijeme, honorarnog rada i tzv. RPO (rad preko tvrtke odnosno registra poreznih obveznika iako ima sve elemente radnog odnosa). 

Nova sindikalna podružnica

Predsjedništvo je potvrdilo konstituiranje nove Sindikalne podružnice “Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske” iz Zagreba, Stančićeva 6., te izbor Željke Kovačić za sindikalnu povjerenicu te podružnice. Djelatnost koju obavljaju ovi radnici ne spada u primarni krug djelatnosti našeg sindikata, no oni su iskazali želju biti članovima baš našeg sindikata a, uz opće negativno okruženje za sindikalno organiziranje, njihovu volju je valjalo uvažiti i nije se ograničavalo od njihovog primitka u članstvo.

Ulaganje u Royal međugeneracijska solidarnost

Predsjedništvo je donijelo odluku o privremenom financiranju Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske za razdoblje od 01. siječnja 2012. do 31. ožujka 2012. godine do visine ostvarenih prihoda od članarina sukladno Odluci o raspodjeli članarine, prihoda od imovine i drugih prihoda ostvarenih u tom razdoblju. Takva se odluka donosi krajem svake kalendarske godine za prvi kvartal iduće godine, do donošenja proračuna za tu godinu.

Predsjedništvo je odobrilo ulaganje u Royal međugeneracijska solidarnost d.d., te stjecanje odgovarajućeg suvlasničkog udjela na taj način. Prihvaćen je prijedlog da naš Sindikat uz još petnaest odabranih vodećih sindikata izvrši dokapitalizaciju u to društvo te da tako postane njegov suvlasnik. To je ustvari osiguravajuće društvo koje se bavi dokupom mirovinskog staža za radnike kojima nedostaje nekoliko godina do pune mirovine te vrši isplatu doživotne rente, a što se u većini financira iz otpremnina u slučaju poslovno uvjetovanih otkaza koje poslodavac uplaćuje društvu umjesto radniku. Sredstva za uplatu osigurala bi se iz tekućih priljeva sredstava.

Idući susreti u Umagu?

Predsjedništvo je načelno prihvatilo ponudu Istraturista iz Umaga za održavanje 35. Susreta SGI 2012. godine u terminu od 17. do 20. svibnja 2012. godine sa smještajem u i hotelima Istra i Aurora naselja Katoro. No, ova odluka još nije konačna i mogu se tražiti te razmatrati druge opcije. Naime, teško je naći drugu lokaciju s obzirom na veliki broj sudionika te zahtjev kvalitetnog smještaja i raznovrsnih sportskih sadržaja, a s druge strane znatan dio članova predsjedništva želio bi neki drugi izbor osim Umaga, radi promjene i raznovrsnosti. Stoga je donesena ova načelna odluka, uz koju je još otvoreno traženje drugih opcija.

Konstituiranje Nadzornog odbora i Statutarne komisije

Na sjednici Predsjedništva konstituirani su i novi organi izabrani na V. Kongresu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske.

Konstituiran je Nadzorni odbor Sindikata u sastavu Tatjana Dretar,  Blaženka Vuk,  Ivica Mesić,  Boris Horvat i  Slaven Brkljačić, a za predsjednicu tog tijela izabrana je Tatjana Dretar.

Konstituirana je Statutarna komisija Sindikata u sastavu Snježana Valjak, Biserka Vujičić, Lidija Milašinčić, Marica Jukić i Goran Strujić, a za predsjednika tijela izabran je Goran Strujić.

Dane Bičanić je izabran za predsjednika, već izabranog, savjeta lista Grafičar čije članove čine on, Ana-Marija Presečan, Davorin Šaramo, Veljko Vlahović i Aleksandar Žaja.

Radna skupina za animaciju članova

Predsjedništvo je imenovalo Radnu skupinu za animaciju članova Sindikata grafičara i ostalih radnika sektora, a čine ju: Ana-Marija Presečan, Davor Hajnić, Siniša Didić, Siniša Đikandić, Suzana Bošnjak i Slobodan Brumnić. Osnovna misao vodilja je jačati poznanstva među našim članovima kako bi se gradio osjećaj međusobne solidarnosti i kolegijalnosti. Također, želi se približiti sindikat mladim ljudima i tako stjecati nove članove. Povjerenicima, mladim članovima ali i ne-članovima sindikata treba kroz seminare pa čak i zabavne sadržaje  prezentirati zanimljive teme i približiti sindikat. Stoga, se predlaže kroz iduću godinu održati nekoliko događanja u kojima će različite regije našeg sindikata biti domaćini. Prvi korak bio bi trodnevni seminar na temu “Govorničke i komunikacijske vještine” u veljači 2012. godine.