6. sjednica Predsjedništva – Bogata rasprava o raznovrsnim temama

6. sjednica Predsjedništva – Bogata rasprava o raznovrsnim temama

Dana 2. listopada 2012. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu održana je 6 sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Ovu sjednicu okarakterizirala je bogata i opsežna rasprava o mnogobrojnim različitim temama; od obrazovanja članova, uvjeta i politike sindikalnog rada, do materijalnih ulaganja i kadrovskih promjena u samom Sindikatu.
Program obrazovanja 2012.-2015.

Predsjedništvo je potvrdilo Program obrazovanja za povjerenike, članove i nečlanove Sindikata grafičara za period 2012.-2015. godine, a koji se kroz niz razrađenih modula odnosi na tri razine polaznika koji se obrazuju: sindikalne povjerenike, članove i nečlanove sindikata, te eventualno učenike i studente Grafičke škole i fakulteta. Do kraja ove godine planira se održati tri seminara: Seminar sindikalne podružnice Tisak od 19. do 21. listopada 2012. godine, Seminar sindikalne podružnice Vjesnik, te Seminar za sindikalne povjerenike svih podružnica, ponajviše onih manjih koje ne održavaju vlastite seminare. Predsjedništvo će razmotriti mogućnosti i pravovremeno donijeti plan edukacije i održavanja seminara u 2013. godini.

Predsjedništvo je potvrdilo važnost edukacije unutar Sindikata. Dio Predsjedništva je dodatno naglasio važnost druženja članova i predstavnika raznih podružnica prilikom edukacija, kako bi se gradila solidarnost među članovima cijelog sindikata, te je predložio izdvajanje dodatnih sredstava i još češće održavanje seminara za sindikalne povjerenike ciklički kroz sve regije sindikata. 

Zakon o reprezentativnosti

Predsjedništvo je raspravljalo novom Zakonu o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje. Kritički se osvrnulo na pojedine institute, kao što je promašaj u utvrđivanju lokalne i područne (regionalne) reprezentativnosti umjesto koje je trebalo odrediti reprezentativnost na razini sektora i djelatnosti da bi se razvijao dijalog na toj razini. Također smatra se da je Zakon dodatno zakomplicirao postupak kolektivnog pregovaranja a nije ponudio prava rješenja u i dalje otvorenim pitanjima, kao što je pravo potpis određenog kolektivnog ugovora gdje sindikati nisu složni u pregovorima. Na kraju ovaj posebni zakon ustvari mijenja velik dio odredaba Zakona o radu o kolektivnom pregovaranju, a dijeli se dojam da je ovaj zakon pisan radi rješavanja problematike doslovce par kolektivnih ugovora u javnom sektoru, zbog čega on u konačnici i dokida produženu primjenu kolektivnih ugovora.

Zadržana razina prava u državnim tvrtkama

U raspravi oko stanja kolektivnih ugovora, posebno je raspravljen Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2012. godine, kojim je naloženo upravama društava u državnom vlasništvu da pokretnu pregovore o izmjenama svojih kolektivnih ugovora prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. To je bila indirektna uputa upravama društava da smanje određena prava, koja su privremeno smanjena u javnom sektoru, kao npr. božićnica, regres, dnevnice, jubilarne nagrade. Iako su neki od poslodavaca postupili po toj uputi, stručne službe Sindikata nisu automatski pristale na određena smanjenja u javnim tvrtkama, a što se pokazalo korisnim (Narodne novine, AKD, Vjesnik Tiskara, Odašiljači i veze, HRT). Naime, nakon vrlo argumentiranog prigovora pet sindikalnih središnjica, Vlada je nedavno povukla sporni zaključak.  Više nema upute o smanjenju razine prava radnika, posebice ne u tvrtkama koje pozitivno posluju.

Znatna sredstva u solidarnost

U raspravi o sredstvima solidarnosti Predsjedništvo je posebno raspravljalo o stanju Fonda za posmrtnine iz kojeg se isplaćuju posmrtne pripomoći i jednokratne pomoći za teške bolesti članova sindikata. Budući da se zadnjih godina povećao broj zahtjeva za pomoći, smanjila su se  sredstava na računu tog Fonda i to osjetno. Naime, priliv sredstava Fonda za posmrtnine bio je manji od sredstava koja je Upravni odbor dodijelio članovima kao pomoć. Prosječno se Fond godišnje smanjivao za 100 tisuća kuna, pa je prijetilo da se Fond isprazni i da se obustave isplate pomoći. Stoga je odlučeno da će se od iduće godine u Fond za posmrtnine preusmjeriti dodatna sredstva od 100 tisuća kuna godišnje. Veća pozornost će se obratiti na ispunjenje kriterija za isplate jednokratnih pomoći, uključujući eventualna ponavljanja pomoći te moguća dupliciranja pomoći od poslodavca, sindikalne podružnice i sindikata po istoj osnovi. Odlučeno je i da će u narednom razdoblju posmrtnine umrlim članovima iznositi 1.500 kuna za 1-10 godina članstva, 2.500 kuna za 10 do 25 godina članstva, te 3.500 kuna za više od 25 godina članstva u Sindikatu.

Potvrda Regionalnih povjereništva

Predsjedništvo je potvrdilo konstituiranje novih Regionalnih povjereništava i izbor novih Regionalnih povjerenika. Tako je potvrđen izbor sljedećih regionalnih povjerenika: Dubravka Prpić (Zagrebačka regija), Katarina Kišićek (Zagorsko-međimurska regija), Marica Jukić (Slavonsko-baranjska regija), Danko Tresić-Pavičić (Dalmatinska regija) te Dušan Krepčić (Goransko-primorska regija). Potvrđena je simbolična naknada regionalnim povjerenicima za njihov dodatan trud i zalaganje u radu ovog Sindikata.

Sanacija krova Doma Sindikata grafičara

Predsjedništvo je odnijelo odluku o sanaciji odnosno izradi novog krovišta nad Malom i Velikom dvoranom Doma Sindikata grafičara u Zagrebu. Postojeći ravni krov unatoč privremenim rješenjima potrebno je trajnije sanirati, pa će se nad njime izraditi koso krovište, što će u konačnici omogućiti kvalitetnije održavanje i uređenje dvorana koje se nalaze ispod. Također će se u ovoj fazi zamijeniti dotrajali prozori odnosno staviti će se nova PVC stolarija u Maloj dvorani.

Kadrovske promjene

Predsjedništvo je donijelo Odluku o osobno uvjetovanom otkazu Ivanu Kušiću koji je dugo godina radio kao Domar u Domu Sindikata grafičara. Zbog dodatno pogoršanog zdravstvenog stanja, kolega Kušić više nije više mogao obavljati svoje poslove, pa je i uz njegovu suglasnost donesena odluka o osobno uvjetovanom otkazu i primjerenoj otpremni. Njegovo radno mjesto trenutno se neće popunjavati.

Predsjedništvo je donijelo odluku i da se raspiše natječaj za radno mjesto Voditelja financijsko-materijalnog poslovanja. Kolega Ivan Pendelj već dvadeset godina obavlja predmetne poslove. No formalno je otišao u mirovinu, a kao privremeno rješenje nastavio je davati svoje stručne usluge temeljem ugovora o djelu. Iako je rada kolege Pendelja oduvijek bio vrlo kvalitetan, mora se naći trajno rješenje pa će Sindikat potražiti novog radnika za ove poslove koji u suštini odgovaraju radnom odnosu. Stoga će biti raspisan natječaj za osobom adekvatne stručne spreme, znanja i sposobnosti.