7. sjednica Predsjedništva – Uredno materijalno-financijsko poslovanje 2016. godine

7. sjednica Predsjedništva – Uredno materijalno-financijsko poslovanje 2016. godine
Sedma sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 24. ožujka 2017. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.
Pregled prihoda i rashoda 
Agneza Novački-Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, uz veći broj tabelarnih prikaza iznijela je detaljno izvješće o prihodima i rashodima Sindikata za 2016. godinu. U 2016. godini bilježimo porast prihoda od članarina koje čine 60,77% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu prihodi od članarine su porasli za 2%, što ohrabruje i pokazuje da je prošlogodišnji povećani rad na organiziranju bio uspješan.
I prihodi i rashodi su bili u granicama plana, pri čemu se u ukupnoj strukturi rashoda na sindikalne podružnice odnosi 32,84%, a na zajedničke funkcije i solidarnost 67,16% ukupnih rashoda. U odnosu na rashode za 2015. godinu ukupni rashodi su manji za 1,02%. Funkcionalni rashodi su realizirani 104,87% u odnosu na plan. Iz strukture rashoda sindikalnih podružnica proizlazi da se 51,92% rashoda odnosi na pomoći i posmrtnine, božićnice i uskrsnice članovima. Ostali rashodi sindikalnih podružnica odnose se na Susrete SGI (25,83%), sport, rekreaciju i obilježavanje obljetnica (6,24%). 
U posebnom izvješću sredstava solidarnosti bilancirani su prihodi i rashodi svakog fonda. U 2016. godini zaprimljena su 622 zahtjeva za kratkoročne pozajmice. Odobreno je ukupno 613 pozajmica u ukupnom iznosu od 3,638.000,00 kn. Mjesečno je u prosjeku odobrena 51 pozajmica u ukupnom mjesečnom iznosu od 303.166,00 kn, a prosječni iznos pozajmice je 5.935,00 kn. Broj pozajmica je povećan u odnosu na prošlu godinu za 12,2%. Uvjeti prema kojima se pozajmice odobravaju do daljnjega ostaju nepromijenjeni. Značajna sredstva su izdvojena za posmrtne pripomoći (31.500,00 kn) i jednokratne solidarne pomoći (127.500,00 kn). 
Pregled materijalno-financijskog poslovanja je obavljen 24. ožujka 2017. godine u Zagrebu u prostorijama Sindikata grafičara, a obavio ga je Nadzorni odbor u sljedećem sastavu: Petra Mirčić, Eva Majstorović, Dubravko Keresteš, Blaženka Vuk i Dragoslav Radetić. Nadzorni odbor nije imao primjedbe na izvješće i preglede prihoda i rashoda za 2016. godinu te je utvrdio da je materijalno-financijsko poslovanje bilo uredno. Na temelju toga Predsjedništvo je usvojilo temeljna financijska izvješća. 
Radno mjesto voditelja plaća i kolektivnog ugovaranja
Provedena su dva natječaja za radno mjesto voditelja plaća i kolektivnog ugovaranja. U drugom natječaju zaprimljeno je 20-ak molbi, a u konačnici je Komisija na razgovor pozvala pet kandidata. Osnovna vodilja bila je pronaći osobu s najboljim referencama u području radnog prava i s iskustvom u sindikalnom radu i kolektivnom pregovaranju. Prema stavu Komisije, najbolji kandidat bila je Marina Kasunić Peris, koja ima izvrne reference i bogato radno iskustvo u tom području. Stoga je donesena odluka o primitku u radni odnos Marine Kasunić Peris, na poslove voditelja plaća i kolektivnog ugovaranja, te sklapanja s njom ugovora o radu na neodređeno vrijeme s početkom rada od 1. travnja 2017. godine. 
Novi član Predsjedništva
Dogodile su se i određene promjene u sastavu Predsjedništva. Dragutin Črljenec je otišao krajem 2016. godine u mirovinu, pa mu je ovo bila posljednja sjednica kao članu Predsjedništva te mu je iskazana zahvalnost na njegovom dugogodišnjem doprinosu Sindikatu. Članovi Predsjedništva bi trebali biti oni koji su u radnom odnosu i koji su aktivni u svojim podružnicama. Uobičajeno je da se na mjesto člana Predsjedništva koji odlazi kooptira član iz iste podružnice, te je stoga za novog člana Predsjedništva kooptirana Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige. 
Odluka o štrajku u Zrinski d.d.
Kolektivni ugovor Zrinski d.d. je prestao važiti 31. prosinca 2016. godine i poslodavac ga nije želio produžiti pod istim uvjetima, nego sa smanjenim pravima radnika. Najavio je povećanje radnog vremena sa sadašnjih 35 na 40 sati tjedno uz istovremeno smanjivanje osnovice za izračun plaće, te bi tako radnici radili više, a plaća odnosno satnica bi im bila realno manja i na to predstavnici radnika nisu mogli pristati. Stoga je donesena odluka o štrajku koji se trebao održati 5. travnja 2017. godine i najavljen je poslodavcu.
U međuvremenu, sukladno Zakonu o radu, 30. ožujka 2017. godine proveden je postupak mirenja na kojem su nazočili predstavnici Sindikata i Poslodavca, te je postignut sporazum na temelju kojeg je potpisan Kolektivni ugovor na razdoblje od 3 mjeseca, a primjenjuje se od 1. travnja 2017. godine. Stoga se najavljeni štrajk neće održati. 
List Grafičar broj 300
U svibnju 2017. godine izlazi 300. broj lista Grafičar. To znači da Grafičar već 28 godina izlazi u kontinuitetu svaki mjesec. Do sada se obilježavalo svakih 50 brojeva, te zasigurno treba obilježiti i 300. broj. Jubilej će se obilježiti kako u samom broju, tako i na skupu autora koji pišu i koji su pisali za Grafičar. 
Raspravljalo se i o nastavku rada Grafičara, te o njegovom vizualnom i sadržajnom poboljšanju i promjenama. U tom pogledu će se održati sastanak Savjeta lista koji će odlučiti koje konkretne mjere je potrebno poduzeti.
Ostale aktivnosti
Jedna od tema bila je potpuna realizacija Sporazuma o pristupanju Sindikata radnika Odašiljača i veza koji je potpisan 27. veljače 2015. godine. Sporazum se uspješno realizira te je Bruno Margitić rekao da su članovi zadovoljni svim uslugama i pomoći od Stručnih službi Sindikata. Naglasio je i brojnost podružnice koja ima 213 člana od ukupno 295 radnika, te su oko 70% radnika članovi Sindikata.
U veljači 2017. godine održan je sastanak s predstavnicima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu vezano za moguće projekte o zaštiti na radu, ali pod uvjetom da ti projekti ne budu samo upitnici i ankete, nego konkretne akcije i mjere. Posebno je to važno za radnike u doradi, vozače, radnike koji rade na visini, ali i za sve ostale radnike. 
Jedna od točaka dnevnog reda bio je i Sporazum o pokroviteljstvu Hrvatskog grafičkog glazbenog društva Sloga. „Sloga“ je jedno od najstarijih glazbenih društava u Hrvatskoj, osnovano 1866. godine. Kako bi se mogli dalje usavršavati i vježbati, Sindikat grafičara im daje na raspolaganje dvoranu u Domu Sindikata. Kako bi se ta suradnja potvrdila i ojačala, potpisan je Sporazum o pokroviteljstvu kojim su regulirani svi uvjeti daljnje suradnje. 
Na Predsjedništvu je potvrđena Odluka o destinaciji i terminu 38. susreta SGI. Uz uvjet dovoljnog broja prijavljenih, Susreti će se održati u Malom Lošinju – Hotelu Vespera u razdoblju od 18. do 21. svibnja 2017. godine. Izrađen je promotivni plakat te je poslan u sve podružnice, kao i pozivi za prijavu.