8. sjednica Predsjedništva – Uz razumno vođenje poslovanje je stabilno

8. sjednica Predsjedništva – Uz razumno vođenje poslovanje je stabilno

Dana 27. ožujka 2013. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu održana je 8. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, na kojoj je potvrđeno primanje u radni odnos nove voditeljice materijalno-financijskog poslovanja, raspravljeno je o stanju u kolektivnom pregovaranju te dogovoreno održavanje konferencije na ovu tematiku, usvojena su relevantna izviješća za 2012. godinu i donesen proračun Sindikata za 2013. godinu, te je odlučeno da se idući 36. Susreti održe u Malom Lošinju od 6. do 9. lipnja ove godine.

Nova voditeljica materijalno-financijskog poslovanja

Predsjedništvo je verificiralo svoju odluku donesenu pisanim izjašnjavanjem članova 28. siječnja 2013.g., a kojom je zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme sa radnicom Agnezom Novački Somek. Tako nakon dugogodišnjeg kolege Ivana Pendelja, koji je u zasluženoj mirovini, poslove Voditeljice financijsko-materijalnog poslovanja preuzima 44.-godišnja Agneza Novački Somek, ekonomistica iz Zagreba, koja se s obzirom na višegodišnje iskustvo na srodnim poslovima vrlo dobro snašla na svojim novim radnim zadacima.

Uz gornju odluku verificirana je i Odluka Predsjedništva o štrajku kod poslodavca A.G.Matoš d.d. iz Samobora, donesena pisanim putem 12. ožujka 2013.g. Temeljem predmetne odluke radnici su stupili u štrajk dana 25. ožujka 2013.g., a neposredno prije sjednice Predsjedništva 27. ožujka 2013.g. primili su traženu plaću za prosinac 2012.g., te su potom prekinuli štrajk.

Kolektivno pregovaranje i u težim uvjetima

Boris Šifter, voditelj plaća i kolektivnog ugovaranja dao je detaljan izvještaj o stanju kolektivnih ugovora. Naglasio je kako još traje kriza, koja je počela krajem 2008.g. U 2013.g. nastavlja se ono što je predviđeno i što se radi zadnje tri godine, a to je produženje postojećih kolektivnih ugovora sa naglaskom na zadržavanjem postojećih prava, jer pritisak poslodavaca na smanjenje prava i dalje je prisutan. Rezultat je to i politike nove Vlade HR koja ukida pojedina prava onima koji se financiraju iz proračuna, ali i u profitabilnim društvima u vlasništvu države. Uz to Hrvatska udruga poslodavaca za svoje članove poslodavce daje instrukcije i upute za brisanje prava koja se ugovaraju kolektivnim ugovorima. Sindikat je svjestan važnosti kolektivnih ugovora i prava koja smo ostvarili kroz njih, no nažalost u mnogim slučajevima nedostaje hrabrosti i odlučnosti radnika reći ne, te stati u zajedničku obranu svojih prava.       Pokrivenost članstva sa kolektivnim ugovorima je prema broju članova pala na 72%, a u 2011. godini bila je 82 %.  Posljednjih mjeseci pojavljuje se još jedan problem, a to je novi Zakon o reprezentativnosti sindikata za pregovore, gdje se za svako društvo mora provesti procedura propisana zakonom.

Nakon bogate rasprave koja je potom uslijedila, prihvaćena je informacija o stanju kolektivnih ugovora, te je odlučeno da se organizira Konferencija o kolektivnom pregovaranju, na kojoj bi se detaljno raspravila problematika pregovaranja u aktualnim okolnostima gospodarske krize te pokušali naći dodatni modaliteti rada i rješenja.

Stabilno poslovanje

Blaženka Vuk, članica Nadzornog odbora Sindikata je izvijestila da je Nadzorni odbor imao sjednicu 22. ožujka 2013.g., kada su njegovi članovi pregledali poslovne knjige i prateće dokumente. Nadzorni odbor je upozorio da bi sindikalne podružnice veću pažnju trebale pokloniti donošenju vlastitih godišnjih proračuna i njihovoj provedbi odnosno planiranju prihoda i rashoda, s obzirom da u pojedinim podružnicama dolazi od odstupanja u opsegu i namjeni utrošenih sredstava, te se uz to savjetuje da se nastavi s načelnom politikom štednje. Uočeno je kako su povećani problemi kod naplate dijela individualnih kredita putem Centar banke, te se predlaže Upravnom odboru sredstava solidarnosti da dodatno obrati pažnju na vraćanje kredita i moguće modalitete njihovog dodatnog osiguranja. Predlaže se da raspravi i moguće donesu drugačije odluke o rasporedu sredstava u Fondove sindikata, s obzirom na znatna sredstava u jednima te nedostatak sredstava u onima čija sredstva se više koriste i troše. Uz ove prijedloge odnosno savjete, Nadzorni odbor nije uočio značajnijih nepravilnosti u financijsko-materijalnom poslovanju, te je predložio Predsjedništvu da usvoji sva relevantna izviješća za 2012. godinu.  

Agneza Novački Somek, voditeljica financijsko-materijalnog poslovanja, je dala iscrpno izviješće o poslovanju u 2012. godini. Prihodi zajedničkih funkcija kretali su se u okviru plana, a bilježen je i dalje blagi pad prihoda od članarine. Funkcionalni rashodi su bili 5% manji od planiranog. Materijalni rashodi bili su 18% veći od plana, zbog sanacije odnosno izrade novog krovišta i postavljanja novih prozora u Maloj dvorani Doma Sindikata grafičara, što je bilo definirano prethodnom posebnom odlukom Predsjedništva. Svi Fondovi Sindikata punili su se sukladno donesenim odlukama. Fond za posmrtnine se nažalost pojačano prazni zbog smrti naših članova i velikog broja zahtjeva za solidarnim pomoćima, pa se traže modaliteti priljeva dodatnih sredstava u ovaj Fond.

Rashodi sindikalnih podružnica manji su u odnosu na 2011. godinu, za 29%. Struktura rashoda sindikalnih podružnica vrlo je slična onoj iz prethodne godine. Gotovo ¾ od ukupnih rashoda odnosi se na pomoći, Susrete grafičara i sport i rekreaciju, odnosno 51% rashoda otpada na izravne pomoći članovima.

Individualno kreditiranje članova provodi se redovito prema odredbama Pravilnika sredstava solidarnosti. U 2012. godini zaprimljeno je oko 550 zahtjeva za individualni kredit. Odobreno je ukupno 546 kredita, mjesečno je u prosjeku odobreno 45 kredita, a prosječni iznos kredita bio je 5.643,00 kune. Broj kredita povećan je za 5,0% u odnosu na prošlu godinu.

Nakon rasprave Predsjedništvo je usvojilo Završni račun, usvojilo je Izvješće Nadzornog odbora o pregledu financijsko-materijalnog poslovanja, te Izvješće Upravnog odbora sredstava solidarnosti, sve za 2012. godinu.

U nastavku je usvojen i Proračun prihoda i rashoda za 2013. godinu, koji se puno ne razlikuje od dosadašnjih, podržavajući politiku dugoročnog stabilnog poslovanja.

36. Susreti u Malom Lošinju

U prethodim razgovorima u kojima su kontaktirani i predstavnici podružnica s većim brojem sudionika na Susretima SGI, zaključeno je da će se, promjene radi, ove godine pokušati održati Susrete SGI na destinaciji različitoj od Umaga. Prikupljeno je nekoliko ponuda, te je nakon njihovog razmatranja odabir pao na Mali Lošinj. Predsjedništvo je odlučilo da će se, uz uvjet dovoljnog broja sudionika, 36. Susreti SGI održati u Malom Lošinju, Hotel Vespera u terminu od 6. do 9. lipnja 2013. godine.