Andy Snoddy novi glavni tajnik UNI Grafički sektor sa sjedištem u Nyonu

Andy Snoddy novi glavni tajnik UNI Grafički sektor sa sjedištem u Nyonu

Andy Snoddy je litograf koji je radio u grafičkom sindikatu u Belfastu, Sjeverna Irska. Radio je kao službenik u sindikata u grafičkom sektoru više od dvadeset godina, kako u Irskoj tako i u Velikoj Britaniji. Godine 2005. bio je imenovan voditeljem prometa u Općem radničkom sindikatu a kasnije je vodio sindikalnu akademiju. U posljednje dvije godine je radio na području organiziranja sindikata u Kopenhagenu, Danska.