Članovima dodijeljeno preko 70.000 kuna pomoći

Članovima dodijeljeno preko 70.000 kuna pomoći


Upravni odbor sredstava solidarnosti u ovom sazivu održao je svoju treću sjednicu 24. listopada ove godine. Sjednicu je vodila predsjednica Upravnog odbora Dubravka Prpić a sastanku su prisustvovali i  Željka Sambolek Mikota, Jasenka Brigljević, Danko Tresić Pavičić, Dušan Krepčić, Božidar Žvorc, Milena Miščević te Boris Šifter.

Članovi Upravnog odbora upoznati su sa stanjem sredstava solidarnosti za prvih devet mjeseci ove godine i to po fondovima koji postoje unutar sredstava.

Upravni odbor donio je i odluke o 41 zahtjevu u kojima članovi traže jednokratne pomoći zbog bolesti ili dugotrajnog bolovanja. Većina zahtjeva je odobrena i dodijeljena im je pomoć u iznosu od tisuću, tisuću petsto ili 2.250,00 kuna. Ukupno je dodijeljeno 72.500,00 tisuća kuna. Ovaj značajni iznos pomoći će mnogima a ujedno će biti jedan od više odgovor onima koji pitaju zašto biti član Sindikata grafičara.

    

Nova pravila od iduće godine

Posebni naglasak je bio na stanju Fonda za posmrtnine iz kojeg se isplaćuju posmrtne pripomoći i jednokratne pomoći za teške bolesti članova sindikata. Budući da se zadnjih godina povećao broj zahtjeva za pomoći smanjila su se  sredstava na računu i to osjetno. Naime priliv sredstava  bio je manji od sredstava koja je Upravni odbor dodijelio članovima kao pomoć. Prosječno se fond godišnje smanjivao za 100.000,00 kuna što je prijetilo da se fond isprazni i da se obustave isplate pomoći. Da se to ne bi dogodilo Upravnom odboru su proljetos predložene mjere koje su članovi prodiskutirali i prihvatili te ih takve uputili Predsjedništvu Sindikata grafičara na prihvaćanje. Predsjedništvo je odlučilo da će se od iduće godine u Fond za posmrtnine preusmjeriti dodatna sredstva od 100 tisuća kuna godišnje. Veća pozornost će se obratiti na ispunjenje kriterija za isplate jednokratnih pomoći, uključujući eventualna ponavljanja pomoći te moguća dupliciranja pomoći od poslodavca, sindikalne podružnice i sindikata po istoj osnovi. Odlučeno je i da će u narednom razdoblju posmrtnine umrlim članovima iznositi 1.500 kuna za 1-10 godina članstva, 2.500 kuna za 10 do 25 godina članstva, te 3.500 kuna za više od 25 godina članstva u Sindikatu. Ta rješenja i promjene stupit će na snagu i primjenu od 1.1.2013. godine.

Kriteriji i način rada na ovoj sjednici su bili po starome dok će se  promjene primjenjivati od slijedeće godine a to znači da se na ovaj način omogućuje daljnje postojanje i funkcija ovog fonda, ali uz neka na žalost smanjena prava.

Individualni krediti

Stanje individualnih kredita je ponovno bila jedna od tema sastanka Upravnog odbora sredstava solidarnosti. Podatke o nevraćenim kreditima i poduzetim akcijama pojasnio i podnio je kolega Šifter. Budući da je sa istom materijom upoznato i Predsjedništvo ono je sugeriralo UOSS primjenu  sustavnih postupaka i rješenja kontrole neredovitog vraćanja kredita koje je Upravni odbor donio:

• upozorenje – pismeno ili usmeno preko sindikalnog povjerenika nakon tri mjeseca od dobivanja kredita;

• storniranje zahtjeva za kredit članovima iz sindikalne podružnice čiji članovi ne vraćaju kredit;

• dopis poslodavcu u kojem se podsjeća na sporazum sa bankom o oduzimanje rata kredita od plaće radnika;

• tužbe – deset mjeseci nakon dobivanja kredita ukoliko kredit ili dio kredita nije vraćen;

• stvaranje tkz. crnih lista članova koji neredovito vraćaju kredit.

 Članovi  UOSS –a složili su se sa dosadašnjim postupcima te sa dodatnom preporukom da se svim sindikalnim povjerenicima uputi dopis sa kratkim uputama o postupku pri zaprimanju zahtjeva člana, potpisivanja ugovora i postupka sa sporazumom o oduzimanju rata kredita sa poslodavcem.