Dijalog i znanje napredak grade – posebna podstranica projekta

Dijalog i znanje napredak grade – posebna podstranica projekta

Drago nam je izvjestiti da smo lansirali posebnu podstranicu projekta 
DIJALOG I ZNANJE NAPREDAK GRADE
 koju možete vidjeti klikom na 
LINK

Na podstranici projekta možete pratiti redovne novosti i razvoj projekta za vrijeme njegovog trajanja.