Izrada Programa obrazovanja 2012.-2015.

Izrada Programa obrazovanja 2012.-2015.

Izborne skupštine podružnica i V. Kongres Sindikata su iza nas i novi sindikalni povjerenici već su dobrano u prvom dijelu svojeg četverogodišnjeg mandata. Neki od njih po prvi puta se susreću s ovom dužnosti, a neki ju već obavljaju godinama kroz više mandata.

I do sada se obrazovanju sindikalnih povjerenika i aktivista obraćala znatna pažnja, pa su u ovom mandatnom ciklusu već održana dva seminara, no  pokušava se napraviti i korak više. Obrazovanje u okviru Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske biti će još intenzivnije i što više sustavno.

Prema odluci s posljednje sjednice Predsjedništva Sindikata, u okviru Stručnih službi napravljen je nacrt Programa obrazovanja u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske od 2012. do 2015. godine, prema kojem bi se izvršilo primjereno obrazovanje na svim temeljnim razinama djelovanja našeg Sindikata. S obzirom na strukturu aktivnosti, potrebno znanje i interese potencijalnih polaznika, obrazovni procesi podijeljeni su u tri osnovne grupe: 1.) Sindikalni povjerenici; 2.) Redovni članovi i ostali radnici; 3.) Učenici i studenti Grafičke škole i fakulteta.

Najveći opseg i intenzitet usmjeren je prema obrazovanju sindikalnih povjerenika. Njih će se kroz niz područja razlomljenih preko velikog broja tema pokušati u potpunosti osposobiti za što kvalitetniji sindikalni rad. Tako je zamišljeno da oni detaljno prođu sva značajnija područja za svoj rad kao što su Zakon o radu, Osnove i organizacija rada Sindikata, Kolektivno pregovaranje, Industrijske akcije, Animiranje članova, Programi rada podružnica, Komunikacijske i pregovaračke vještine, te područje Zaštite na radu koje je nažalost zapostavljeno kod mnogih poslodavaca ali i radnika. Ova znanja sindikalni povjerenici bi trebali ne samo primjenjivati već i u odgovarajućoj mjeri dalje prenositi na članove i ostale radnike u svojim podružnicama. 

 Edukacija redovnih članova i ostalih radnika (ne-članova) zamišljena je tako da ih se, ovisno o prilici, generalno upozna s Osnovama sindikalnog organiziranja i borbe za radnička prava, Organizacijom i radom našeg Sindikata te aktivnostima i pogodnostima za članove, te da im se u međusobnom dijalogu daju odgovori na konkretna pitanja iz njihove radne svakodnevnice.

Postoji ideja i da se učenike i studente Grafičke škole i fakulteta na jednostavan i zanimljiv način upozna s onime što ih čeka kada stupe iz školskih klupa u svijet rada, te da im se kao potencijalnim članovima pruži uvid u osnovne mogućnosti organiziranja, zaštite prava radnika i aktivnosti našeg Sindikata.

Program obrazovanja je u fazi nacrta te o njemu trenutno raspravlja Radna grupa, koju redom čine mlađi članovi Predsjedništva te oni svojim entuzijazmom i idejama daju dodatan zamah budućim obrazovnim procesima. Nakon što Predsjedništvo usvoji konačan prijedlog Programa obrazovanja, ostaje onaj teži dio posla – u što je većoj mjeri provesti taj Program u iduće tri godine.

U međuvremenu, 25. svibnja 2012. godine održan je sastanak Radne grupe zadužene za izradu konačnog prijedloga ovog Programa, a koja ga je u bogatoj raspravi uz određene dopune i potvrdila. Ostaje Predsjedništvu da na idućoj sjednici usvoji Program obrazovanja u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske od 2012. do 2015. godine, a nakon toga slijedi onaj teži dio posla – u što je većoj mjeri provesti taj Program kroz iduće tri godine.