Kuća užasa – Upravljanje u Europskoj Uniji te učinak na kolektivno pregovaranje i reakcije sindikata

Kuća užasa – Upravljanje u Europskoj Uniji te učinak na kolektivno pregovaranje i reakcije sindikata

Union Network International – UNI-Europa

Izvršni odbor UNI Europa usvojio je dokument na temu ekonomskog upravljanja u Europskoj uniji, pod nazivom:

Za socijalno odgovorno i demokratsko ekonomsko upravljanje: sindikalni popis provjere

. U dokumentu se 12 točaka elaborira u okviru tema “ekonomska politika u službi društva”; “socijalna odgovornost” te “demokratska odgovornost”.

Popis provjere  nadopunjuju još dva dokumenta:

Kuća užasa ekonomskog upravljanja Europske unije
. U njemu se daju primjeri antiradničkog karaktera preporuka EU za pojedine zemlje, uključujući sažetak prijedloga Europske komisije u vezi s nacionalnim strukturnim reformama za nadolazeću godinu.

Istiskivanje socijalnog dijaloga i razaranje socijalne Europe: sindikalna analiza ekonomskog upravljanja Europske unije
.
 
Ova analitička bilješka istražuje okvir ekonomskog upravljanja EU iz sindikalne perspektive. Pokazuje na koji su način te politike pretvorile raspad tržišta u socijalnu i humanitarnu katastrofu te kako se miješaju u kolektivno pregovaranje i stvaraju pritisak za snižavanje plaća diljem EU.

Dokumenti jasno pokazuju, da je potreban hitan zaokret u smjeru socijalno odgovornog i demokratskog ekonomskog upravljanja u EU te da se
sindikati trebaju uključiti u kritički intoniranu raspravu na temu ekonomskog upravljanja u EU,
naročito s obzirom na činjenicu da novija zbivanja pokazuju kako se europski lideri u dogledno vrijeme namjeravaju i dalje držati svoje neoliberalne političke pristranosti.